HOUTVONKEN IS PER 1-1-2018 GESTOPT.
Deze website is per 1-1-2018 niet meer bijgewerkt en daardoor is niet alle informatie meer up-to-date.

Klik hier voor meer info.

Oprichting.

Houtvonken werd opgericht in januari 1965. Mierlo-Hout was toen een kerkdorp van de gemeente Mierlo en werd op 1 januari 1968 geannexeerd door de gemeente Helmond. Het was de pas benoemde pastoor A.E. van de Ven die in november 1964 een aantal mensen om zich heen verzamelde met het verzoek een wekelijks blad uit te geven waarin ook de parochie haar berichten kon opnemen. De bedoeling was een hechte binding, saamhorigheidsgevoel en gemeenschapszin tot stand te brengen.

Op 17 januari 1965 verschijnt het ťťrste nummer onder de naam 'Contactlegger'Maar na een uitgeschreven prijsvraag draagt nummer vier, de uitgave van 6 februari 1965, de naam Houtvonken. Klik hier voor pagina's uit de 1e Jaargang !

Klik op foto voor groter exemplaar [174Kb]
1975 : 10-jarig jubileum Houtvonken
(klik op foto voor groter exemplaar)

Huisvesting en hulpmiddelen.

De eerste edities werden gemaakt met behulp van een aantal schrijfmachines, eenvoudige stencilapparatuur en enkele nietmachines. Eind 1966 werd al overgegaan tot offsetdruk na aanschaf van een offsetpers. Met deze geleende zaken en een geldlening van Ä 431,09 (É 950,00) werd Houtvonken samengesteld in de Odulphusschool door de broeders De La Salle en het personeel en leerlingen van de toenmalige huishoudschool. De leerlingen van de Odulphusschool bezorgden het wijkblad wekelijks bij de Houtse bevolking in de brievenbus. Vanwege de groei van Mierlo-Hout zorgden daarna ook leerlingen van de andere basisscholen voor de verspreiding van Houtvonken.

Houtvonken werd in het begin samengesteld en gedrukt in het handenarbeidlokaal op de verdieping van de Odulphusschool waar ook in een klein materiaalhok het blad gedrukt werd. Wij vonden daar tot 28 januari 1980 gastvrij onderdak. Daarna betrokken wij onze nieuwe 'eigen' ruimte in een unit van basisschool 't Schrijverke aan de Meervalstraat waar de bibliotheek gevestigd was. Maar Mierlo-Hout blijft doorgroeien en de school heeft de ruimte zelf nodig. In 1988 vonden we onderdak in ons huidige kantoor en drukkerij aan de Pastoor Elsenstraat 49 dat we huren van een particulier. Daar wordt Houtvonken tot op de dag van vandaag wekelijks samengesteld.


1980 : interview Omroep Brabant, 
met A. van Kraaij (l) en A. Kanters (m)

Tegenwoordig wordt Houtvonken volledig digitaal opgemaakt en wordt gebruik gemaakt van digitale A3 printers en een snijmachine. Een brocheerstraat zorgt voor het vergaren, vouwen en nieten. De bezorging is sinds medio 2008 volledig in handen van een grote groep vrijwilligers, die een 'loopbaan' bij Houtvonken gevonden hebben.

 

De oplage van 1600 naar 5400 stuks per week.

In aanvang (1965) bedraagt de wekelijkse oplage 1600 stuks. Die oplage stijgt langzaam tot 2000 stuks in 1972. Met de uitbreidingen in Mierlo-Hout loopt de oplage op van 2700 stuks in 1977 en in 1985 zijn er dat al 3000 per week. De groei zet zich door en in 1985 zijn er dat 3500. Nu is de oplage 5400 exemplaren per editie.

 

Aantal pagina's.

In de beginjaren tot 1972 varieert het aantal pagina's van 8 tot maximaal 20 in een dubbel gevouwen A4 formaat. Nu is het aantal pagina's per nummer 20 tot 44. Dat is gemiddeld bijna 34 pagina's. Meer dan de helft van de 52 nummers (34 stuks) hebben 36 pagina's of meer.

 

2005: 40 jaar Houtvonken

Inmiddels is Houtvonken 40 jaren lang onafgebroken wekelijks uitgekomen. Ter gelegenheid van dit jubileum is op 26 februari 2005 een receptie gehouden.

Klik op foto voor groter exemplaar [195Kb]
2005 : 40-jarig jubileum Houtvonken
(Foto Harrie v/d Sanden)
klik op foto voor groter exemplaar

    Klik hier voor alle foto's van de Houtvonken receptie ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum.

 

2013: Primeur - Houtvonken in kleur!

Nadat in week 9 van 2012 werd overgestapt van lettertype Times New Roman naar Calibri, is in week 44 van 2013 de 1e kleurenuitgave van Houtvonken uitgebracht.
Vervanging van oude machines was aan de orde, en daarbij is gekozen voor nieuwe kleurenmachines om daarmee zowel de uitstraling te verbeteren als om onze adverteerders meer mogelijkheden te bieden.

Klik hier voor de volledige 1e kleurenuitgave in PDF formaat.

Eind 2016 heeft het bestuur besloten om te stoppen met kleur, klik hier.

 

2015: 50 jaar Houtvonken

Inmiddels is Houtvonken 50 jaren lang onafgebroken wekelijks uitgekomen. Ter gelegenheid van dit jubileum is op 7 maart 2015 een receptie gehouden.
Stichting Houtvonken heeft tijdens deze receptie de Koninklijke Erepenning ontvangen. Burgemeester Elly Blanksma van de gemeente Helmond reikte de Koninklijke Erepenning voor Houtvonken uit aan voorzitter Henri Meeuwsen.

 

Klik op foto voor groter exemplaar [195Kb]
2015 : 50-jarig jubileum Houtvonken
(Foto Harrie v/d Sanden)
klik op foto voor groter exemplaar

 


 
Koninklijke Erepenning
 

 

Artikelen in Houtvonken:

Klik hier voor alle foto's van de Houtvonken receptie ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum.

 

September 2017: 1-1-1965 HOUTVONKEN 1-1-2018

Na 53 jaren gaat voor Houtvonken per 1 januari 2018 het doek vallen: eind dit jaar zal de allerlaatste uitgave van wijkblad Houtvonken verschijnen. De Stichting zal in verband met een correcte afwikkeling nog niet worden opgeheven, maar wel zullen wij de doelstelling wijzigen.
Voor u misschien als een donderslag bij heldere hemel, maar voor bestuur en vrijwilligers een proces dat zich reeds vele jaren geleden langzaamaan heeft ingezet. Het tij bleek niet te keren en het bestuur kon daardoor helaas geen andere keuze maken.
Bij Houtvonken gaat het zeker niet om het gebrek aan vrijwilligers die wekelijks met elkaar het blad samenstelden en bij u bezorgden. Al die vrijwilligers die zich tot op de dag van vandaag wekelijks inzetten zijn zeker niet de reden waarom het bestuur deze keuze heeft moeten maken.
Het is puur het tekort aan financiŽle middelen die ons parten spelen. Ruim 44 jaar lang konden wij de boekhouding jaarlijks afsluiten met een positief resultaat en daaruit ook reserves opbouwen. De economische recessie begon in 2008 om vervolgens bijna 10 jaren lang te blijven voortwoekeren. Tot en met het boekjaar 2009 sloten wij af met een positief resultaat, in 2012 nog een kleine opleving, maar in de daarop volgende jaren liepen de negatieve resultaten flink op. Dit werd vooral veroorzaakt door het fors terug lopende aantal advertenties.
Naast de jaarlijkse vrijwillige bijdrage vanuit de verenigingen en instellingen, en de jaarlijkse collecte binnen ons verspreidingsgebied, bestonden de inkomsten van Houtvonken voor het overgrote deel uit advertentie-inkomsten.
En als we het aantal advertenties de afgelopen 15 jaren langzaamaan maar steeds sneller zien teruglopen, en uiteindelijk zelfs meer dan gehalveerd zien, en de daarbij behorende inkomsten dus ook meer dan halveren, dan kan dit helaas niet zonder gevolgen blijven. Wij teerden dan ook snel in op onze reserves en ontkwamen er niet aan harde maatregelen te nemen. Onze kosten werden met een fileermes beoordeeld en terug geschroefd waar dat mogelijk was en we probeerden via acquisitie adverteerders te werven. Ook dit heeft helaas niet tot een ommezwaai kunnen leiden.
Het moest zo zijn dat onze advertentietarieven de beste uit die markt waren omdat die laag waren omdat wij met allemaal vrijwillige medewerkers geen personeelskosten behoefden door te berekenen. Maar dat alles heeft niet mogen baten. Helaas zagen we in onze regio weekbladen met ook een rijke historie verdwijnen. En ook de commerciŽle media hadden en hebben het nog moeilijk, zo blijkt regelmatig in de media. Het einde is wat dat betreft nog niet in zicht.
Ondanks pogingen ons wijkblad aantrekkelijker te maken voor adverteerders door o.a. eind 2013 bij de noodzakelijke vervanging van de zwart/wit drukmachines zelfs een mogelijkheid tot kleur te bieden, heeft helaas niet geleid tot de gewenste toename van advertenties om zodoende het tij te keren.
Door vele andere vooral digitale vormen van communicatie en mogelijkheden de markt te bereiken is gebleken dat Houtvonken als papieren uitgave niet meer het geschikte en voor de hand liggende medium is. Wij zijn ook tot de conclusie gekomen dat onze opzet en formule achterhaald is en niet meer van deze tijd.
Ook u zag de afgelopen tijd de krimp in het aantal advertenties welke de laatste maanden nog steeds verder terug liepen, en daardoor ook een steeds minder dikke uitgave van ons wijkblad.
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat die adverteerders met ons sympathiseren en het ons gunnen. Zeker sommige vroegere adverteerders die ons vaak vele jaren lang met hun advertentie steunden, en daardoor eigenlijk vaak meer sponsor dan adverteerder waren. Al die adverteerders uit het verleden hebben er mede voor gezorgd dat Houtvonken zo heeft mogen bestaan, vele tientallen jaren lang.
En we zijn natuurlijk ook dank verschuldigd aan de verenigingen en instellingen die ons elk jaar een donatie gaven omdat ze altijd maar weer hun berichten bij ons geplaatst zagen.
En als wij een keer per jaar bij onze lezers aanklopten voor een vrijwillige bijdrage dan moeten wij ook aan hen onze dank overbrengen.
Dat geldt zeker ook voor al onze medewerkers uit het verleden, de koeriers uit het verleden en de scholen die tot en met schooljaar 2007/2008 betrokken waren bij de verspreiding.
Onze huidige medewerkers, allemaal vrijwilligers waarvan er heel veel zijn met een hele lange staat van dienst, gaan hun wekelijks werk voor de wijk Mierlo-Hout zeker missen. En dat geldt ook voor de trouwe groep bezorgers die feilloos iedere week weer de bezorging voor haar rekening nam.
Als bestuur kunnen we alleen maar met trots terugkijken naar al die jaren dat wij een bijdrage hebben mogen leveren aan de samenleving in Mierlo-Hout.
Aan allen die ons werk, op welke wijze dan ook, hebben gesteund in al die jaren: hartelijk dank daarvoor!
Bestuur en medewerkers Stichting Houtvonken

 

2017: KOERIERSFEEST MET GEMENGDE GEVOELENS

Op 28 september werden onze trouwe Houtvonkenkoeriers in Zaal de Koning weer getrakteerd op hun jaarlijkse bedankavond. Een avond met een hapje en een drankje en dat omkleed met een mooi stukje amusement.
Dit jaar was het er echter een avond met gemengde gevoelens. Toen de 80 koeriers binnen waren nam voorzitter Henri Meeuwsen de microfoon en lichtte het besluit van het bestuur toe dat we gaan stoppen met het wijkblad. De eerste reactie was ongeloof maar al gauw genoeg kwam de berusting en het begrip betreffende deze beslissing. Ook de koeriers hadden wel in de gaten dat het de laatste jaren niet meer zo'n dikke uitgave was die ze moesten rondbrengen.

Na afloop van de woorden van de voorzitter was het de 'ondankbare' taak aan het amusement om de stemming er weer in te krijgen. Dit jaar waren dat de Carolientjes, 2 dames uit Milheeze en Ommel, die met geweldige zang en leuke sketches de zaal mee kregen. Ook werden de mensen regelmatig met prijsjes beloond als ze een vraag konden beantwoorden die door de dames werden gesteld. Zo werden er onder andere kookboeken en olifanten gewonnen door de koeriers. De oudste medewerker van Houtvonken, Chris van der Heijden, werd nogmaals koninklijk onderscheiden maar dan met een lintje van formaat.
Ondanks het feit dat dit de laatste bedankavond werd voor de koeriers was het wel een hele geslaagde en kunnen ze terugkijken op een mooie avond waarin uitgebreid stil werd gestaan bij het geweldige vrijwilligerswerk dat ze verrichten. En stil staan moesten ze ook nog even voor de fotograaf, dat kunt u hieronder zien:


Vrijwilligers Houtvonken
(klik op foto voor groter exemplaar)