<<< vorige week

02-01-2015 (week 01)

volgende week >>>Kleurenomslag 50 jaar Houtvonken, 2015 week 01


    50 JAAR HOUTVONKEN

Van de voorzitter.
Voor u ligt de 1e uitgave van de 51e jaargang van Houtvonken.
Bijna 50 jaren onafgebroken is ons wijkblad Houtvonken inmiddels verschenen, dat is letterlijk Ťlke week sinds januari 1965. Feitelijk zal dat op 17 januari 2015 zijn, immers: op 17 januari 1965 kwam de allereerste uitgave uit, toen nog onder de tijdelijke naam 'Eerste Contactlegger'.
In de 3e uitgave werd de nieuwe naam 'Houtvonken' op 30 januari 1965 bekend gemaakt, n.a.v. een prijsvraag gewonnen door het personeel van de R.K. Kleuterschool.

Een mijlpaal bereikt met vele vrijwilligers.
50 jaren Houtvonken. Een mijlpaal. Zo mogen we dat best noemen.
Een unieke prestatie ook, want zoals u ongetwijfeld weet wordt het Houtvonkenwerk volledig op vrijwillige basis uitgevoerd. En in die 50 jaren hebben we het dan over ruim 100 medewerkers die vaak vele jarenlang hun wekelijkse bijdrage hebben geleverd, sommigen daarvan zelfs ruim 25 of 40 jaren.
Tel daarbij de vele jeugdige koeriers van de basisscholen en hun begeleiders, en het huidige team van koeriers op, en het is duidelijk dat Houtvonken die 50 jaren alleen maar heeft kunnen bereiken door de tomeloze inzet van vele honderden personen die zich betrokken voelen bij de gemeenschap Mierlo-Hout. In het verleden, en ook nu nog steeds, week in week uit.
Maar die honderden personen hebben daar niet alleen voor gezorgd. Houtvonken heeft haar bestaansrecht ook vanwege alle verenigingen, clubs, parochie, evenementen etc. waarvoor artikelen, berichten, verslagen, mededelingen, uitslagen etc. in Houtvonken verschenen zijn.

Maar ook dank zij u.
En niet op de laatste plaats bestaat Houtvonken al 50 jarenlang dankzij de betaalde advertenties van onze trouwe adverteerders en ondernemers en uiteraard de vrijwillige financiŽle bijdragen van de diverse verenigingen en clubs.  Tenslotte wil ik daarbij ook de jaarlijkse collecte noemen welke als financiŽle bijdrage zeer welkom is. Daarom via deze weg ook dank aan u allen omdat ook u er aan bijgedragen heeft dat wij ons 50 jarig jubileum mogen vieren.

Werken achter de schermen.
Wat u van Houtvonken ziet is normaal gesproken alleen ons wijkblad dat wekelijks bij u op de deurmat valt. Mogelijk ziet u echter ook onze redactieleden onderweg in de wijk, om verslag te doen van o.a. evenementen, jubilea, en allerlei andere zaken die plaatsvinden in onze wijk. En wellicht komt u onze koeriers tegen als zij wekelijks hun straatje weer trouw bezorgen.
Maar wat u waarschijnlijk niet van Houtvonken ziet is het werk dat op de achtergrond allemaal gebeurt. Denk daarbij aan voor de hand liggende zaken als het verwerken en registreren van advertenties, het bestellen van b.v. papier en inkt, het schrijven van redactionele artikelen, de planning van de wekelijkse uitgave, het (tegenwoordig digitaal) opmaken van teksten en advertenties, het drukken en het samenstellen van de wekelijkse uitgave tot het 'boekje' wat Houtvonken heet.
Maar er zijn uiteraard ook zaken die niet direct met de wekelijkse uitgave te maken hebben, zoals een complete boekhouding die gevoerd wordt, het digitaliseren van onze kostbare fotocollectie uit vervlogen jaren en het beheren van onze website.
Kortom: Houtvonken is net een echt bedrijf. Met een verantwoorde bedrijfsvoering, omdat we ook met exploitatiekosten en forse investeringen te maken hebben als we denken aan huisvesting, energie, papier en onze machines: digitale printers, snijmachine, vergaar- niet- en vouwmachine en vele PC's met bijbehorende licenties.

Oorspronkelijke doelstellingen nog steeds van toepassing.
Dat onze doelstellingen nog steeds in lijn zijn met die van de oprichters en medewerkers van het eerste uur, dat vinden we belangrijk. Een wijkblad door en voor de Mierlo-Houtse gemeenschap. Dat is ook terug te vinden in onze statuten. Op die wijze willen we de traditie dan ook graag voortzetten.
En als we terug kijken op de afgelopen 50 jaren kunnen we alleen maar trots zijn op het bereiken van deze mijlpaal. We willen dit jubileumjaar dan ook niet zomaar voorbij laten gaan. In deze 51e jaargang willen wij u dan ook graag weer even mee terugnemen naar het verleden. Want 50 jaargangen in de 52 uitgaven van dit jaar, daar kunnen we iets mee doen: wekelijks willen wij daarom een jaar uit het verleden belichten en daarvan enkele hoogtepunten of opmerkelijkheden onder de aandacht brengen. Aan het einde van dit jaar hebben we dan alle 50 jaargangen weer beknopt de revue laten passeren.
Verder zullen wij op 7 maart a.s. een receptie houden ter gelegenheid van ons jubileum. De uitnodigingen daarvoor zullen binnenkort verstuurd gaan worden.
Maar na 50 jaren volgen er ook weer een 51e en 52e jaar etc. En dus gaan we na ons jubileum weer over tot de orde van de dag, om geheel belangeloos ons mooie werk voort te zetten.
Met een prima team van medewerkers en geweldige koeriers zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet... met u en voor u.

Henri Meeuwsen
Voorzitter


    HOUTVONKEN 1965-2015

Het 50 jarig bestaan willen wij het komende jaar niet ongemerkt voorbij laten gaan. In deze eerste uitgave treft u onder andere een bijdrage van onze voorzitter aan. In de loop van het jaar zullen wij ook nog een aantal gastschrijvers vragen om met een artikel een bijdrage te leveren.
Wekelijks gaan wij vervolgens per jaar die 50 jaren samenvatten. We doen dat met de afbeeldingen van de omslagen van de eerste jaargang 1965 tot en met de vijftigste jaargang 2015. Daarnaast gaan we iedere week in een aantal pagina's onder de kop 'Hoe Houtvonken het zag in...' dat jaar beschrijven. We willen daarin dan de hoogtepunten van dat betreffende jaar over Mierlo-Hout en onderwerpen die Houtvonken zelf betreft beschrijven.
Op 7 maart 2015 zullen wij het gouden jubileum met u vieren en daar hoort u de komende tijd ongetwijfeld nog meer van.


    HOUTQUIZ 2015 KOMT ER ZEKER

Houtvonken winnaar Houtquiz 2014.
Op zondag 21 december vond de finaleavond plaats van de eerste Houtquiz die werd georganiseerd door de commissarissen van Fanfare Unitas. Zaal De Koning was gevuld met ruim 300 deelnemers die in afwachting waren van de winnaar. De avond werd geopend door Wim Mulkens, voorzitter van de commissarissen. Hij gaf na zijn openingswoord snel de microfoon over aan het duo (Ad) Schepers en (Rob) Scheepers. Zij praatten de avond op een geweldige manier aan elkaar. Tegen de klok van acht werden de eerste plaatsen, van 25 tot 11 bekend gemaakt. De 25e plaats was voor 'de Stoomblazerij' met 798 punten. Gedurende de avond werden er toelichtingen gegeven op de vragen en werden er volop foto's en film getoond van de quizavond.

Ook werden de vogelhuisjes geveild die door alle teams waren gemaakt. Klappers tijdens deze veiling waren de huisjes van de Bietenrooiers, de Betweters en Friends die voor respectievelijk Ä 90,00, Ä 100,00 en Ä 100,00 een nieuwe eigenaar kregen. Met het geld wat werd opgehaald met de veiling werd een goed doel gesteund. Dit jaar was er gekozen voor de kinderafdeling van het Elkerliek Ziekenhuis. Aan het einde van de avond kon dan ook het geweldige bedrag van Ä 899,00 bekend gemaakt worden wat naar dit goede doel zal gaan. De commissarissen zullen dit aanvullen tot een mooie Ä 1.000,00.
Naarmate de tijd verstreek werden er steeds plaatsen bekend gemaakt en uiteindelijk bleven de laatste drie over: Friends, Kwisutnie en Houtvonken. De uitslag was uiteindelijk op de 3e plaats Kwisutnie met 1225,5 punten, 2e plaats Friends met 1232,5 punten en de uiteindelijke winnaar Houtvonken met 1276,5 punten. Tijdens de avond gaven de commissarissen aan heel tevreden te zijn met het resultaat van 25 deelnemende teams en de grote opkomst tijdens de finaleavond. Een vervolg komt er dan ook zeker: op 28 november 2015 zal de tweede editie van de Houtquiz georganiseerd worden. En natuurlijk hopen ze dan op nog meer deelnemende teams, maar gezien de positieve reacties van de teams zal dit zeker moeten lukken.


    EEN KWESTIE VAN ADEM BLIJVEN HALEN

Jaques Smeulders 70 jaar lid Fanfare Unitas.
Tijdens het kerstconcert wat Fanfare Unitas houdt op tweede kerstdag was er voor het eerst in het 90-jarig bestaan van de vereniging een jubilaris te huldigen die al 70 jaar lid is van deze vereniging.
Tijdens het kerstontbijt wat de fanfare heeft vůůr het concert werd Jacques Smeulders al in het zonnetje gezet door het bestuur en tijdens het kerstconcert was het zijn eigen kleinzoon die namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond het woord nam. Paul Smeulders is immers wethouder van FinanciŽn en had nu de dankbare taak zijn eigen opa te onderscheiden met de vergulde bondsspeld met 3 zirkonia en oorkonde.

Jacques is vele jaren muzikant geweest op bariton. Dit heeft hij gedaan totdat zijn gezondheid dit niet meer toeliet. Het siert Jacques dat hij tot op de dag van vandaag nog trouw de repetities op de maandag bezoekt. En als hij niet kan dan krijgen we altijd de reden te horen.
Jacques is 26 jaar voorzitter geweest. Tijdens die periode was hij mede verantwoordelijk voor heel wat positieve ontwikkelingen van de vereniging. In 1959 reedt hij bijvoorbeeld met zijn mede-bestuurslid Jacques van Schijndel sr. naar Schiphol om daar de tweedehands KLM uniformen op te halen voor het 1e uniform van Fanfare Unitas. En wie kan zich niet herinneren de deelname aan de Rosemontagszug door DŁsseldorf. Jarenlang is Fanfare Unitas uit 'Mierlo-Hoed' deelnemer geweest. Mede door Jacques en zijn contacten met Peter Mennen hebben ze hier veel plezier aan beleefd. Onder zijn leiding zijn er tal van evenementen georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de Avondwielerzesdaagse, de vlooienmarkt, de winteruitvoeringen met concert en toneel met Euripides uit Asten en de skelterraces. Ook de buitenlandreis naar Egg in Oostenrijk was in 1979 een grandioos feest. Tijdens het 60 jarig bestaan van Fanfare Unitas ontving Jacques een Koninklijke onderscheiding. De gouden medaille behorend bij de Orde van Oranje Nassau voor o.a. zijn vele verdiensten voor Fanfare Unitas.
Buiten Unitas was een hij echte pleitbezorger van de fanfaremuziek. Zowel voor het Helmonds Dagblad als Omroep Brabant heeft hij vele verslagen gedaan van diverse concertwedstrijden. Ook in de Brabantse Bond voor Muziekgezelschappen was hij actief. In de 70 jaar dat Jacques lid is heeft hij een geweldig archief opgezet dat tot op de dag van vandaag nog bij hem thuis staat. Wat hem wel siert is dat zijn betrokkenheid bij de fanfare nog steeds heel erg groot is. In zijn ogen doen we het bestuur het nu niet altijd goed. Gevraagd en ongevraagd krijgen ze goed bedoelde adviezen. Maar ja, 1944 en verder en nu anno 2014 dit zijn hele andere tijdsgebieden en dat is de verandering die Fanfare Unitas op dit moment meemaakt. Ook zijn vrouw Marietje werd in de bloemen gezet en bedankt voor de vele manieren waarop zij actief de fanfare heeft gesteund, maar vooral Jacques in de gelegenheid gesteld te doen wat er moest gebeuren en dat was in die tijd bijna 'dag en nacht'. Zelf nam Jac na de huldiging nog even de microfoon en gaf aan dat iedereen de 70 jaar kan vol maken, als je maar blijft ademen.

Kerstconcert.
En natuurlijk werd er ook nog muziek gemaakt tijdens het kerstconcert. Dit maal stond het muziekkorps onder leiding van Patricia Klock. Zij is op het allerlaatste moment ingevlogen omdat zowel dirigent Johan Smeulders en zijn vervanger, zijn vader Ad, wegens familieomstandigheden niet aanwezig konden zijn. Onder leiding van deze 23 jarige Haagse werd er een gevarieerd concert gebracht. Er werd opgetreden door het opleidingsorkest en het YUP. Dit deden ze alleen, maar ook samen met het muziekkorps. En er werd gehoor gegeven aan de wens van de jubilaris om weer een heel groot fanfareorkest te krijgen. Tijdens de buizensong werd ook het publiek betrokken en zat er toch een orkest muziek te maken van meer dan 100 muzikanten. Fanfare Unitas kon rekenen op een groot slotapplaus en kan ook weer terugkijken op een geslaagd, muzikaal jaar.


    8.450.000 HOUTVONKEN VERDER

Hoe is 50 jaar Houtvonken mogelijk geworden?
Hoe hebben wij 50 jaar Houtvonken wekelijks kunnen uitbrengen? Een vraag die men zich mag en misschien wel moet stellen nu het 2.600e nummer van Houtvonken bij u bezorgd is. Mierlo-Hout en mooier nog de veel gehoorde en gebruikte naam 't Hout dat de naam was voor een kerkdorp van de gemeente Mierlo. Een kerkdorp dat min of meer in een isolement verkeerde. Nabij en zelfs dicht tegen de grote gemeente Helmond aan gelegen begrenst door een spoorlijn. Tussen de gemeente Mierlo en haar kerkdorp 't Hout was een fysieke barriŤre bestaande uit het Eindhovens kanaal. De gemeentes Helmond en Mierlo waren in lang vervlogen tijden wel met 't Hout verbonden geweest door een trambaan. Maar op 't Hout waren er zeker gevoelens van het nergens bij horen. De midden jaren zestig zijn in aantocht. Maar ook de annexatie van Mierlo-Hout per 1 januari 1968 zat er aan te komen. En daarover was veel te doen in het toen 1.500 gezinnen tellende kerkdorp 't Hout. Het was op 20 november 1964 dat pastoor Antoon van de Ven in Mierlo-Hout tot pastoor werd benoemd. En een van zijn eerste daden was een aantal mensen om zich heen verzamelen met de vraag of opdracht een blad uit te geven. Met de bedoeling een hechte binding, saamhorigheidsgevoel en gemeenschapszin tot stand te brengen in Mierlo-Hout. Met deze goede bedoelingen was ook zeker een legitiem en goed bedoeld eigen belang van de parochie aanwezig. Het blad moest veel breder toegankelijk zijn maar de pastoor kon in elk geval zijn parochieberichten kwijt. Als voorbeeld diende het Haarens klokje dat in zijn geboorteplaats Haaren sinds 1958 werd uitgegeven. Dit boekje bracht hij vol trots met enige regelmaat mee om dat aan ons te laten zien. En deze goede start is doorgezet en is een goede formule gebleken. Om je heen kijkend zijn er een aantal kenmerken die het blad min of meer uniek maken of die, zo je wilt, onderscheidend zijn. Het gegeven dat we 50 jaar lang week in week uit uitkwamen. De inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement van Houtvonken die na 50 jaar nog ruimschoots voldoen. De saamhorigheid en het werken in teamverband zoals dat 50 jaar geleden is ingezet voldoet nog steeds. Respect en waardering voor elkaars werk, ermee rekening houdend dat werken ook bij Houtvonken niet vrijblijvend is en ons vasthouden aan afspraken die we met elkaar maken. Maar vooral ook de omgang met onze medewerkers, de vrijwilligers. Het niet hebben van hiŽrarchische verhoudingen maar een werkvloer waar het bestuur onderdeel en ťťn is met het totale team en hiermee een algehele betrokkenheid van alle vrijwilligers creŽren door ook alles met elkaar te delen.
Dat we kans zagen om op de vrijdag van elke week te bezorgen en de laatste zeven jaar zelfs nagenoeg de gehele editie op donderdag te bezorgen. Dat dit voor adverteerders betekent dat hun weekend aanbiedingen van donderdag tot en met zaterdag kunnen lopen. Dat elke wekelijkse editie geheel tot stand komt met eigen vrijwilligers zonder enige vorm van betalingen of vergoedingen aan de vrijwilligers. Dat we ons op geen enkele manier hebben laten (ver)leiden tot het maken van een onbetaalbaar glossy magazine. Zelfs het uitkomen in kleur in 2013 roept vragen op of dat in deze tijden een verstandige beslissing van ons was.
Naast het wekelijks maken en verspreiden van Houtvonken zagen we ook nog kans om voor de wijk op non-profit basis een verenigingsgids en activiteitenkalender op te zetten hoewel pogingen werden ondernomen door anderen om daar een commerciŽle versie van uit te brengen.
Onze uitstekende advertentieprijzen die puur berekend zijn op basis van materiaal. Ook hebben we in 50 jaar niet aan advertentie acquisitie behoeven te doen. Maar hierin zou wel eens noodgedwongen verandering moeten komen.
De keuze voor een onafhankelijke plaats die Houtvonken als stichting inneemt. Met een eigen onafhankelijke redactie. Die als een team werkt met uitsluiting van persoonlijke of zakelijke belangen. Met een positief kritische blik zijn wij ook altijd een luisterend oor geweest en hebben we onze ogen de kost gegeven. Met argumenten die onderbouwd waren en met hoor en wederhoor probeerden wij 't Hout te dienen. Open staan voor alle verenigingen, instellingen, ondernemers klein of groter. En aandacht voor de individuele persoon binnen een uitgebreide doorsnee Houtenaar. Dat je door deze goede opstelling niet met iedereen 'vrienden' kunt zijn mag duidelijk zijn. Zelfs tegenwerking kan daar uit voortvloeien. Jezelf beperkingen opleggen door geen zaken op je te nemen die je niet aan kunt. Een goed voorbeeld daarvan is, om ondanks vraag en aandrang, niet in Brandevoort te gaan werken. Deze wijk is prima in staat om haar eigen wijk te doen zoals uit alles blijkt. Met gepaste trots incasseerden wij de complimenten die we voor onze duidelijkheid mochten ontvangen hoewel we er niet zaten en zitten voor het applaus.
Met deze insteek willen en kunnen wij ook de volgende 50 jaar doorgaan met het mooie Houtvonkenwerk voor u en de wijk Mierlo-Hout.


    HERDENKINGSPENNING

Regering bedankt hulpverleners.
Het neerstorten van de MH17 op 17 juli 2014 is niet meer uit ons geheugen te wissen. Bij die verschrikkelijke ramp kwamen 296 mensen om het leven. En wat achterbleef was een veelvoud aan directe nabestaanden, familie, vrienden, kennissen en collega's. De raakvlakken bij deze aantallen slachtoffers waren zodanig groot dat bijna wel iedereen van dichterbij tot ver weg een sterke tot vagere verbintenis of gedachten had met de slachtoffers en hun omgeving. En binnen beperkte afstand van de plaats waar wij zelf wonen, dus ook in onze wijk wonen nabestaanden van slachtoffers van deze ramp.

Bijna dagelijks hoorden we nieuws over de ramp en de uitwerking daarvan. Wij herinneren ons natuurlijk de televisiebeelden maar vooral de stijlvolle en waardige aankomst op Vliegbasis Eindhoven van de bij de ramp omgekomen slachtoffers. We namen kennis van herdenkingsbijeenkomsten in de woonplaatsen van de slachtoffers maar ook op scholen, bij verenigingen en werkomgevingen. En het moet gezegd zijn dat de door onze regering georganiseerde ceremonieŽn ons niet onberoerd lieten. Een van de door de overheid ingezette hulporganisaties betrof ook Slachtofferhulp Nederland. Bij deze landelijke organisatie werken 350 betaalde krachten, 1300 vrijwilligers en 70 stagiaires en afstudeerders. Ook in onze directe omgeving is een kantoor van Slachtofferhulp en daar werken 14 hulpverleners. Een van die medewerkers is onze eigen Houtvonken medewerker Antoon Kanters. Naast 40 jaar vrijwilliger bij Houtvonken is hij bijna acht jaar vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland.
Onze overheid heeft net voor kerstmis tal van hulpverleners, 260 personen bij SHN landelijk, die zich hebben ingezet bij de nazorg van de MH17 vliegramp bedankt en ondersteund met een unieke herdenkingspenning. Uit onze wijk mocht Antoon Kanters de herdenkingspenning in ontvangst nemen.
De tekst bij de herdenkingspenning luidt: 'Met deze herdenkingspenning wil de regering haar grote waardering uitdrukken voor uw inzet bij de nazorg van de MH17 ramp. U hebt onder moeilijke omstandigheden fantastisch werk verricht. Heel veel dank daarvoor. Mark Rutte Minister-President.'
Wij waarderen dit belangrijke werk op de achtergrond van onze medewerker met alle respect en waardering.


    RITA VAN HOOF BENOEMD TOT ERELID BIJ AFSCHEID

Het was op 27 december 2014 dat de bijna 80 jarige turnvereniging HT'35 het jaar 2014 afsloot en tijdens die afsluiting afscheid nam van een wat je mag noemen een zeer trouw en langdurig lid, Rita van Hoof. In 1963 werd zij als 3 jarige kleuter lid van de vereniging en turnde tot op hoge leeftijd voor de turnsport wedstrijden. Vele maar vooral ook goede resultaten werden door haar individueel en voor de ploeg behaald. Maar na die periode werd zij leidster en ging zij vanaf 1983 tot 2001 drie keer per week lesgeven aan de wedstrijdgroepen.

Vijftien jaar lang beheerde Rita van Hoof het wedstrijdsecretariaat en werkte zij binnen de technische commissie. In november 1997 werd zij benoemd tot bestuurslid met als taak het penningmeesterschap. En daarvan werd gezegd dat zij die taak accuraat, daadkrachtig, bedachtzaam en kritisch realistisch uitvoerde. En als het ging over 'De Grote Club Actie' en andere sponsoracties dan was zij daarvoor de grote animator. Binnen die werkzaamheden legde zij de gezonde financiŽle basis onder HT'35. Haar taak als penningmeester en bestuurslid heeft ze per 1 oktober 2014 overgedragen.
Voorzitter Monique van Ekert refereerde in de toespraak aan nog meer activiteiten als hiervoor al opgesomd. Haar inzet voor de jeugdkampen, het clubblad, begeleiding van het kader, de werkzaamheden voor het turncentrum en het attent zijn op jubilea en attenties binnen en buiten de vereniging.
Voor haar verdiensten mocht zij de gouden HT-speld ontvangen vanwege haar 40 jarig lidmaatschap in 2004 en bij de huldiging van haar 50 jarig lidmaatschap, de gemeentelijke vrijwilligerspenning in 2005. En een Koninklijke Onderscheiding bij het 75 jarig bestaan van HT'35 in 2010.
En toch was er nu bij haar afscheid na 51 jaar lidmaatschap en de vele verdiensten voor HT'35 nog een laatste onderscheiding. Rita van Hoof werd namelijk benoemd tot erelid van de vereniging. Een welverdiende onderscheiding die haar niet losmaakt van HT'35, een club waar ze meer dan een halve eeuw mee verbonden was.<<< vorige week

02-01-2015 (week 01)

volgende week >>>