<<< vorige week

06-03-2015 (week 10)

volgende week >>>Omslag Houtvonken 1973


    UITNODIGING


    VIER GILDEN ST. ANTONIUS ABT

Een bijzondere Hoogmis maakten we zondag mee. Rond tien uur kwam met vliegend vaandel en slaande trom het Gilde St. Antonius Abt de Hoofdstraat ingedraaid. Bij de pastorie werd pastoor/deken Van de Laar opgehaald en werd opgetrokken naar de kerk. Daar vond de plechtigheid plaats die moest leiden tot de installatie van vier Gildeheren.

Leo van de Vleuten, Anton van Lieshout, Leo van de Laar en Peter Slegers hebben deze functie aanvaard. Zij zullen, zoals de pastoor zei, gevraagd en ongevraagd adviezen geven en binnen het Gilde opereren. De bij de functie horende versierselen, de groene sjerp, werd tijdens deze dienst door de pastoor gewijd waarna hij die bij de gildeheren omhing en een vendelgroet werd gebracht. Een en ander werd opgeluisterd door het kerkkoor Cantemus Domino.


    ALS JE 50 JAAR WORDT

Deden wij dat niet zonder U.
Bij het bereiken van een mijlpaal is het vaak zo en ontkom je er niet aan om terug te kijken naar het verleden. Dan probeer je de tijd waarin je die mijlpaal bereikte voor de geest te halen. En een van de vragen die dan opdoemen is hoe die mijlpaal bereikt kon worden. En bij het 50 jarig bestaan van Houtvonken is dat natuurlijk niet anders.

Het werk door de vele vrijwilligers, waarvan heel veel ook achter de schermen plaatsvindt, bepaalt het succes natuurlijk niet alleen. Neen, er zijn zeker ook nog andere factoren die het 50 jarig succes mede bepaalden. En het is gepast om onze dank hiervoor te brengen en te benadrukken aan hen die dat daadwerkelijk verdienen en op die indirecte hulp aan ons trots mogen zijn.
En dat zijn de adverteerders en daarbij behorende ondernemers en ondernemingen die Houtvonken hun advertentieruimte gunde. Advertenties in Houtvonken droegen en dragen nog wekelijks voor een groot deel bij aan onze inkomsten en zijn onmisbaar voor ons. Advertenties zijn geen doel maar een middel voor het uit kunnen geven van de wekelijkse Houtvonken. Wij hebben in die 50 jaar tijden gekend dat we adverteerders moesten afwijzen omdat we daarvoor geen ruimte hadden. Wij wilden absoluut niet een advertentieblad zijn dat niet of niet meer gelezen zou worden vanwege een te grote hoeveelheid aan advertenties. Wij hebben de formule gehanteerd om niet meer dan de helft aan advertenties te plaatsen en de andere helft aan leesbare informatie. En juist dan heeft een advertentie haar waarde en wordt deze gezien, wat de adverteerder uiteraard ook ten goede komt. En vanwege de mindere economische omstandigheden voldoen we daar ruimschoots aan. We hebben zelfs een tekort aan advertenties om de kosten te kunnen betalen. En welk medium wordt de laatste jaren niet getroffen door die terugloop.
We hebben in 50 jaar in de luxe positie verkeerd om zonder advertentie acquisitie voldoende inkomsten te generen om Houtvonken draaiende te houden. We laten dan ook een willekeurig beeld zien van zeer trouwe adverteerders. Sommige zelfs die bijna 50 jaar lang adverteerden.
En daarvoor mag een oprecht DANK U WEL in hoofdletters geschreven en uitgesproken worden aan al die trouwe adverteerders wat we hierbij doen.


    50 JAAR HOUTVONKEN DOOR DE OGEN VAN...

We hebben een aantal mensen benaderd met de vraag of ze een artikel willen schrijven in het kader van ons jubileum. Hoe kijken zij terug op 50 jaar Houtvonken?
Deze week het artikel van Berry Smits.

Houtvonken 50 jaar !!!
Een halve eeuw Houtvonken.
Een halve eeuw Houtse nieuwsgaring.
Een halve eeuw gerund door vrijwilligers.
Een halve eeuw zonder enige financiële (overheid) ondersteuning.
Een halve eeuw gratis huis aan huis bezorgd.
Een halve eeuw steun van adverteerders.
Een halve eeuw het communicatie en informatie medium voor 't Hout.
Kortom een halve eeuw waarbij Houtenaren wekelijks naar uitzien! Weer of geen weer!
Een mijlpaal om bij stil te staan.
Als 'Houtenaar' van over de spoorlijn, iets wat jarenlang door de 'echte Houtenaar' niet als Mierlo-Hout werd gezien, lees ik trouw elke week de Houtvonken.
Soms heel geïnteresseerd om te kijken of de redactie plaats heeft gevonden voor ingezonden redactionele berichten uit de Apostelwijk van bijv. de buurtvereniging of buurtpreventie of berichten van Gilde St. Antonius Abt. Ook worden weleens door mij opiniestukken ingezonden waarvan de redactie dan netjes meldt 'dat de redactie bekend is met de opsteller'.
Goed vele Houtse verenigingen maken gebruik om in de Houtvonken daar hun programma's en/of wedstrijdverslagen in te laten optekenen. RVSV Mierlo-Hout - VC Polaris – DV Experience zijn bijna vaste klanten! En natuurlijk niet te vergeten de kerkelijke berichten, ooit de basis voor de opstart.
Ook maken andere verenigingen periodiek gebruik om daarin hun mededelingen te doen. (Kluppels - HBV Houts Welvaren - Scouting – Zij Actief – Alphonsus - Barrierke etc. etc.)
En dat allemaal op papier! Ondanks dat we meer en meer richting een digitale samenleving gaan!
Natuurlijk kun je de Houtvonken van het PC, tablet of iPhone scherm lezen maar daar moet menigeen nog echt aan wennen.
Het kan nu ook al maar zeg nou eens: wat is nog mooier om de Houtvonken te lezen met een lekker bakje koffie, thee of een andere versnapering!
Klopt, het blad kost heel wat papier (en dus bomen!) en het zou zeker schelen indien alles via de digitale snelweg zou worden verspreidt!
Maar in de discussie of digitale verspreiding ooit het papier zou doen laten verdwijnen, is het laatste woord nog niet gevallen!
Ik verwacht dan ook dat de 'papieren' versie van de Houtvonken nog in lengte van jaren zal worden opgesteld en verspreid maar of uiteindelijk het papier het gaat winnen is twijfelachtig.
Vanaf deze plaats wil ik graag iedereen bedanken die zich nu of vanuit het verleden ooit betrokken is geweest met de Stichting Houtvonken. En dit zullen er zeker velen zijn!
Ik hoop dat de stichting kan blijven putten uit het vrijwilligersaanbod zodat de Houtse samenleving gegarandeerd blijft van voldoende (onafhankelijke) nieuwsgaring.
Mede omdat 'Communicatie' ook als hoeksteen van een goede samenleving kan worden aangemerkt!
Berry Smits


    HOE HOUTVONKEN HET ZAG IN 1973

   
1 jan Een jaar dat in het teken stond van (te) veel prikkelende artikelen die onnodige actie en reactie opriepen.
6 jan Let op de misdienaars: Jac v.d. Velden, Pieter Vervoort, Gebr. Klumpers, Kees Rooyakkers, Leo van Beek, Theo Jansen, Jeroen Remmen en Joep Remmen.
6 jan SOM Jeugdwerk: kerststukjes maken, 400 kinderen. Driekoningenoptocht, 200 kinderen. Kerstboomverbranding met veel kerstbomen.
7 jan De jeugd met 210 handtekeningen voor een speelveldje in de Vissenwijk.
11 jan Geslaagd M v.d. Einden voor Hotus aantekening EHBO. Wel erg verminkt moet waarschijnlijk Lotus zijn.
12 jan Echte armoede in de zorg: De TV van het bejaardenhuis doet het niet meer goed. Wie wil er een TV afstaan?
12 jan En het nieuwe koor met 25 leden heet Invocation.
13 jan Calimero was de naam van de disco-groep voor Houtse Tieners. Entree 50 cent per avond. Bij goed gedrag kreeg je na afloop je pasje terug.
3 feb Piet(je) Smits voorzitter van CV De Kluppels huldigde Frits Slegers als oudste lid en oprichter van de carnavalsvereniging bij 11 jarig bestaan.
6 feb Een kleuren TV 66cm beeld kostte bij W. Mulkens 2245 gulden (€1014) en nog 100 gulden(€ 45) inruil. Platte beeldbuizen laten nog lang op zich wachten.
15 feb Postkantoorhouder Th. Scheepers voor de 4e keer overvallen. Overvaller boezemde weinig schrik in. Toen waren er zeker geen dronken hulpverleners!
16 feb CV De Kluppels organiseerde een geweldige jaarlijkse carnavalsavond voor kinderen met een beperking, verenigd in SOZOKI.
20 feb Let op gemeentelijke verordeningen voor carnaval. Politie-uur 02:00. Dansen met vergunning op zondag respectievelijk maandag van 16:00/18:00-01:30 uur en dinsdag en dinsdag van 18:00 tot 24:00. Nu gaat men op de sluitingstijden pas op stap.
3 mrt De eerste gemeentelijke stapjes voor meer structuur op het Hout worden gezet. Allemaal wijkjes met elementaire voorzieningen zoals onderwijs en winkels voor de 1e levensbehoeften. Maar ook een tunnel onder het spoor.
3 mrt Met Carnaval in het 50 jarige UNITAS soep, broodjes en koffie bij Wim en Mien Rooyakkers. Stichting Gemeenschapshuis Mierlo-Hout in oprichting vraagt mensen in de adviesraad.
12 mrt Middelbare Landbouwschool aan de Hoofdstraat geopend.
13 mrt Drogisterij Geerts annex postkantoor. En de Boerenleenbank werd Rabobank.
16 mrt Een groot aantal leden van de Bond van Bejaarden gaan Houtvonken bezorgen als de kinderen dat niet kunnen of die bezorging door de kinderen hapert. Denk ook aan de vakanties. Het begin is gemaakt.
17 mrt Gevonden: herenbril met dubbelglas. Was er toen al thermophane of gewoon een glas links en rechts?
29 mrt Harrie Verhees opende een slijterij annex chocolaterie en Riet Verhees een schoenenzaak aan de Hoofdstraat tegenover de H. Luciaschool voor meisjes.
26 apr Bakker Pieter Meulendijks opent een dierenspeciaalzaak aan de Mierloseweg.
28 apr De bovengrens voor het aantal pagina's in Houtvonken is 24 maximaal. Redactionele overweging: anonieme inzendingen accepteren wij niet. Wij willen de naam van de inzender weten en kunnen die eventueel weglaten.
16 mei 't Hout groeide in 10 jaar van een dorp naar een stadswijk en van 3000 naar 17.000 inwoners. Dat laatste moet een typevout zijn en moet 7000 zijn.
29 mei De bouwplannen komen er aan: Ganzewinkel oost en west, Akkers, Kroon, Apostelhuis, Ashorst en het hart van Mierlo-Hout.
29 mei De Goorloop en vooral de vervuiling daarvan was onderwerp van een studie. Er werd toen nog afvalwater in geloosd door Chevron en een Wasserij W.
29 mei Algemene vergadering van de SOM: Gemeenschaps Accommodatie wordt semi-permanentgebouw. Start 1-8. Ook wordt NS Station aangetipt.
11 jun Grote wielerwedstrijd met plaatselijke favorieten van H van Kilsdonk, P. van de Kruis en Ferry van der Vleuten.
13 jul 1973 en de jaren daar om heen waren ook de tijden van de opkomst van de opbouwwerkers. Die maakten zich 'breed' om hun nut aan te tonen.
15 jul Spaarrente bij de bank tot 7,5%. Nu met moeite 1,1%.
11 aug Henk van Eijk voorzitter en mede oprichter van Houtvonken stopt wegens verhuizing naar Limburg.
25 aug Paniek! Handboogverenging Houts Welvaren gaat bouwen op grasveld achter de jeugdboerderij aan de Koeveldsestraat. Ze schieten hun doel niet voorbij.
28 aug A.C. (Toon) van Kraaij gewaardeerd voorzitter van Houtvonken en daarmee ook 4e 'HOUTS' raadslid van de gemeente Helmond.
15 sep Unitas gesloten. Beheerders naar café De Sport in Stiphout. Gebruikers aan gesloten deur. Unita's sleutel daar afhalen. Foei Unitas bestuur.
10 okt Mevrouw Moes 104 jaar oud en op 23 oktober overleden na een heupbreuk.
3 nov Beheerder van gemeenschapshuis (met de naam De Geseldonk) wordt de 40 jarige Eugene Brekelmans gekozen uit 74 kandidaten en Bosschenaar.
24 nov Het Structuurplan Helmond Zuid-West voorzag in een samenvoeging van 't Hout met Helmond-West. Met 6522 woningen en 22827 inwoners. Maar dat ging niet door en werd teruggebracht naar 3602 woningen in de wijk Mierlo-Hout met daarin 12.607 bewoners.
8 dec Wat wordt de naam voor het gemeenschapshuis? D'n Bast-Beemdhof- D'n Dries-Gijzeldonk (Geseldonk)- De Knotwilg- Sam Sam of De Schakel.
31 dec Iedereen schreef en gebruikte voor de wijk de naam 'Het Hout' en dat zal zo ook heel veel jaren en nu nog gebruikt blijven worden. Iedereen wist wat men daarmee bedoelde en aangaf. Geen verwarringen en misverstanden over het dorp Mierlo.


    WAT SCHREVEN WIJ IN 1973

TUSSEN VIS- EN HOUTWIJK
Aan: De Houtse mensen – B&W en de raad.
Ze zeggen zoveel maar.............?
ze zeggen: dat ze idealen hebben
ze zeggen: dat ze het beste met ons voorhebben
ze zeggen: dat ze het goed met ons bedoelen
ze zeggen: dat ze ons begrijpen
ze zeggen: dat ze weten wat wij willen
ze zeggen: dat ze aan onze wensen tegemoet komen
maar: - ze doen maar - zonder naar ons te luisteren - laten zij ons wonen
      - tussen hopen en steen - en muren – muren – muren - met honderden opeen gepropt
      - alsof we daar - nog ooit gelukkig zullen zijn - ons geluk wordt verkocht
      - voor heilige centen (economie)
      - aan bouwfirma's en fondsen
      - ze houden geen rekening met ons
      - zelf kopen ze ruimte en tuinen
      - de puinhopen zijn voor ons
Arme bewoners! Ik heb deernis met je! Laat dat 'n schrale troost zijn als niemand voor je opkomt!
En Zij je allang vergeten zijn! In ruil voor geld onder een hoedje-spelen zij het spel:
      - van twee handen op één buik
      - jammer dat het over jou rug gaat
      - al zou je willen geloven
      - met de beste wil van de wereld
      - je kunt het nauwelijks meer
      - nu Mierlo-Hout wordt verkwanseld
Een vraagt blijft nog open :
namelijk wie zal de eerste steen leggen? Voor dit toekomstige getto!
Fr. V. Neerven – Hr. Vogelzang - Hr.Kroon – Hr. Ulijn – Hr. v. Nuland


<<< vorige week

06-03-2015 (week 10)

volgende week >>>