HOUTVONKEN IS PER 1-1-2018 GESTOPT.
Deze website is per 1-1-2018 niet meer bijgewerkt en daardoor is niet alle informatie meer up-to-date.

1-1-1965 HOUTVONKEN 1-1-2018

Na 53 jaren is voor Houtvonken per 1 januari 2018 het doek gevallen: eind december 2017 is de allerlaatste uitgave van wijkblad Houtvonken verschenen.
Bij Houtvonken ging het zeker niet om het gebrek aan vrijwilligers die wekelijks met elkaar het blad samenstelden en bij u bezorgden. Al die vrijwilligers die zich tot op de allerlaatste dag wekelijks hebben ingezet was zeker niet de reden waarom het bestuur deze keuze heeft moeten maken.
Het was puur het tekort aan financiŽle middelen die ons parten speelde. Ruim 44 jaar lang konden wij de boekhouding jaarlijks afsluiten met een positief resultaat en daaruit ook reserves opbouwen. De economische recessie begon in 2008 om vervolgens bijna 10 jaren lang te blijven voortwoekeren. Tot en met het boekjaar 2009 sloten wij af met een positief resultaat, in 2012 nog een kleine opleving, maar in de daarop volgende jaren liepen de negatieve resultaten flink op. Dit werd vooral veroorzaakt door het fors terug lopende aantal advertenties.
Naast de jaarlijkse vrijwillige bijdrage vanuit de verenigingen en instellingen, en de jaarlijkse collecte binnen ons verspreidingsgebied, bestonden de inkomsten van Houtvonken voor het overgrote deel uit advertentie-inkomsten.
En toen we het aantal advertenties de laatste 15 jaren langzaamaan maar steeds sneller zagen teruglopen, en uiteindelijk zelfs meer dan gehalveerd zagen, en de daarbij behorende inkomsten dus ook meer dan halveerden, dan kon dit helaas niet zonder gevolgen blijven. Wij teerden dan ook snel in op onze reserves en ontkwamen er niet aan harde maatregelen te nemen. Onze kosten werden met een fileermes beoordeeld en terug geschroefd waar dat mogelijk was en we probeerden via acquisitie adverteerders te werven. Ook dit heeft helaas niet tot een ommezwaai kunnen leiden.
Het moest zo zijn dat onze advertentietarieven de beste uit die markt waren omdat die laag waren omdat wij met allemaal vrijwillige medewerkers geen personeelskosten behoefden door te berekenen. Maar dat alles heeft niet mogen baten. Helaas zagen we in onze regio weekbladen met ook een rijke historie verdwijnen. En ook de commerciŽle media hadden en hebben het nog moeilijk, zo blijkt regelmatig in de media. Het einde is wat dat betreft nog niet in zicht.
Ondanks pogingen ons wijkblad aantrekkelijker te maken voor adverteerders door o.a. eind 2013 bij de noodzakelijke vervanging van de zwart/wit drukmachines zelfs een mogelijkheid tot kleur te bieden, heeft helaas niet geleid tot de gewenste toename van advertenties om zodoende het tij te keren.
Door vele andere vooral digitale vormen van communicatie en mogelijkheden de markt te bereiken is gebleken dat Houtvonken als papieren uitgave niet meer het geschikte en voor de hand liggende medium was. Wij zijn ook tot de conclusie gekomen dat onze opzet en formule achterhaald was en niet meer van deze tijd.
Ook u zag de de krimp in het aantal advertenties welke ook in 2017 nog steeds verder terug liepen, en daardoor ook een steeds minder dikke uitgave van ons wijkblad.
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat die adverteerders met ons sympathiseerden en het ons gunden. Zeker sommige vroegere adverteerders die ons vaak vele jaren lang met hun advertentie steunden, en daardoor eigenlijk vaak meer sponsor dan adverteerder waren. Al die adverteerders uit het verleden hebben er mede voor gezorgd dat Houtvonken zo heeft mogen bestaan, vele tientallen jaren lang.
En we zijn natuurlijk ook dank verschuldigd aan de verenigingen en instellingen die ons elk jaar een donatie gaven omdat ze altijd maar weer hun berichten bij ons geplaatst zagen.
En als wij een keer per jaar bij onze lezers aanklopten voor een vrijwillige bijdrage dan moeten wij ook aan hen onze dank overbrengen.
Dat geldt zeker ook voor al onze medewerkers uit het verleden, de koeriers uit het verleden en de scholen die tot en met schooljaar 2007/2008 betrokken waren bij de verspreiding.
Onze medewerkers, allemaal vrijwilligers waarvan er heel veel zijn met een hele lange staat van dienst, zijn hun wekelijks werk voor de wijk Mierlo-Hout zeker gaan missen. En dat geldt ook voor de trouwe groep bezorgers die feilloos iedere week weer de bezorging voor haar rekening nam.
Als bestuur kunnen we alleen maar met trots terugkijken naar al die jaren dat wij een bijdrage hebben mogen leveren aan de samenleving in Mierlo-Hout.
Aan allen die ons werk, op welke wijze dan ook, hebben gesteund in al die jaren: hartelijk dank daarvoor!
Bestuur en medewerkers Stichting Houtvonken