<<< vorige week

13-03-2015 (week 11)

volgende week >>>Omslag Houtvonken 1974


    VIJFTIG JAAR HOUTVONKEN

Met zeer mooie Koninklijke erkenning.
Vijftig worden heeft meerdere kanten. Bij een leeftijd van 50 hoor je vaak dat men er tegenop ziet, dat men dat al oud vindt. Bij het bereiken van een 50 jarig partnerschap of gouden huwelijk is die vijftig dan weer een bijzondere en een mooie mijlpaal. Bij het vijftig worden van een vereniging of instelling is 50 jaar niet direct bijzonder en komt dan ook met regelmaat voor. Als we om ons heen kijken dan zien we respectabele verengingen zoals een bijna 90 jarige turnverenging, een 91 jarige fanfare, enkele honderden jaren oud gilde en handboogschutterij. Deze vierden ook eens hun 50 jarig bestaan.
Wat zou je dan als uniek voor Houtvonken kunnen benoemen als die haar 50 jarig bestaan viert kan men zich afvragen. En dat werd vooral duidelijk op en rond de viering van het 50 jarig bestaan van Houtvonken op zaterdag 7 maart 2015.

Burgemeester reikt Koninklijke Erepenning uit.
Als aan het begin van de receptie burgemeester Blanksma-van den Heuvel komt feliciteren is snel duidelijk dat zij niet alleen met lovende, hartelijke en bemoedigende woorden is gekomen. Al 50 jaar lang wekelijks zonder enige onderbreking het wijkblad Houtvonken uitgeven verdient respect en waardering. 'Vijftig jaar lang Houtvonken uitgeven met de doelstelling een hechte binding, saamhorigheidsgevoel en gemeenschapszin tot stand brengen. Zoals de doelstelling was. En nu nog steeds wekelijks in een oplage ruim 5.000 exemplaren Houtvonken laten verschijnen is uniek, het weekblad is nog steeds de contactlegger in de wijk' aldus de burgemeester.
Met de woorden 'Het heeft zijne majesteit Koning Willem-Alexander behaagd...' volgt de overhandiging van een ereteken voor bijzondere verdiensten, de Koninklijke Erepenning met oorkonde aan voorzitter Henri Meeuwsen. Mevrouw Blanksma benadrukte het unieke van dit ereteken met oorkonde die bestemd was voor alle vrijwilligers van Houtvonken. Het was voor haar de tweede erepenning die zij in haar ambtsperiode als burgemeester van Helmond mocht overhandigen en welke zij gepaard liet gaan met hartelijke en warme woorden van waardering.

Receptie.
De grote zaal van de Geseldonk was al volgestroomd met heel veel mensen die naar de toespraak van de burgemeester hadden geluisterd. Maar er volgde nog een stroom van mensen die het bestuur en medewerkers in het zonnetje kwamen zetten.
Een lange rij werd gevormd door afvaardigingen van verenigingen en instellingen, ondernemers en lezers van het blad. Allemaal met welgemeende felicitaties voor zowel de belangeloze inzet voor de wijk en de Koninklijke onderscheiding. Een van de 'oud' medewerkers was de 85 jarige broeder Adrianus Ulijn die samen met de jongste broeder van het convent van De La Salle, broeder Petrus, vanuit Cuijk, de receptie bezocht. Hij is bij veel mensen geen onbekende en is de enige in leven zijnde medewerker van het eerste uur. Hij heeft vanaf de eerste uitgave in januari 1965 van Houtvonken tientallen jaren zorg gedragen voor het verzamelen en verspreiden van het blad vanuit de Odulfusschool. Het was voor hem dan ook een grote verrassing dat Houtvonken de hoge onderscheiding mocht ontvangen binnen de organisatie waarvan hij dus vanaf het begin zijn medewerking verleende.
De feestdag met receptie gaat als onvergetelijk de boeken in en geeft een bevestiging voor het werk dat verzet is en heel veel inspiratie en bemoediging voor de volgende jaren. Een bevestiging dat deze dag heeft aangetoond dat Houtvonken mag en kan rekenen op een brede steun uit de Houtse gemeenschap. En dat geeft ons als medewerkers een steun in de rug om nog minstens 50 jaar door te gaan.

Klik hier voor de fotogalerij met foto's...


    EEN KROON OP HET HOUTVONKENWERK

De Koninklijke Erepenning.

  ZIJNE MAJESTEIT DE KONING
HEEFT BIJ ZIJN BESCHIKKING VAN
27 oktober 2014
DE KONINKLIJKE EREPENNING TOEGEKEND AAN
STICHTING HOUTVONKEN
te
HELMOND

DE GROOTMEESTER VAN HET KONINKLIJK HUIS
VAN ZIJNE MAJESTEIT DE KONING.

   

Een Koninklijke Erepenning is een ereteken voor verenigingen of instellingen van filantropische, wetenschappelijke, culturele of maatschappelijke aard, dan wel voor sportverenigingen, die zich op hun gebied verdienstelijk hebben gemaakt. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is.
De Koninklijke erepenning is vervaardigd van zilver. Hij is cirkelrond. Met een middellijn van 50 millimeter. De penning vertoont aan de voorzijde onze naar links gewende beeltenis binnen het opschrift 'Willem-Alexander Koning der Nederlanden'. De keerzijde draagt het opschrift 'Koninklijke Erepenning'. De penning hangt aan een beweegbare kroon. Met de Koninklijke Erepenning wordt een oorkonde uitgereikt. De begiftigde vereniging of instelling heeft het recht op gedrukte of digitale publicaties van de onderscheiding in woord en/of beeld melding te maken.

De aanvraag en verlening van de erepenning.
De aanvraag van de Koninklijke Erepenning dient te geschieden via de burgemeester. Die verifieert of de gewenste gegevens ter ondersteuning van de aanvraag zijn bijgevoegd. De registers van de Justitiële Documentatiedienst worden hiervoor geraadpleegd. De aanvraag wordt, voorzien van het advies van de burgemeester, aangeboden aan de Commissaris van de Koning in de betreffende provincie ter doorgeleiding naar de Koning. Te gelegener tijd bericht de Commissaris van de Koning de aanvrager over de beslissing van de Koning.

Aanvraag.
De aanvraag moet worden voorzien van een goede onderbouwing waarbij een groot aantal elementen gelden als richtlijn voor toekenning. De Erepenning wordt slechts verleend ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van de vereniging of instelling.
Er wordt een direct bewijs van de oprichtingsdatum gevraagd en zal ook een gezonde financiële positie moeten worden aangetoond.
De aanvrager mag niet ten doel hebben de verbreiding van politieke, commerciële, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen. Ook moet wat betreft aard, omvang en soliditeit in aanzien staan en dient tussen soortgelijke gemeentelijke, regionale of landelijke verenigingen een algemeen erkende plaats in te nemen. De vereniging of instelling moet zich bovendien op haar terrein hebben onderscheiden. Zowel de vereniging of instelling als de bestuursleden moeten te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn.


    HOE HOUTVONKEN HET ZAG IN 1974

   
5 jan Het is allemaal de schuld van...
5 jan S.G.M. is géén S.O.M.
12 jan Het nieuwe gemeenschapshuis is wind– en regendicht.
19 jan Dansmarietjes Houtse Kluppels weer een eerste prijs.
26 jan Van Gijzeldonk naar Geseldonk. De naam is gekozen.
2 feb Door de griep 50 parochianen minder bij kerktelling dan vorig jaar.
9 feb S.O.M. in gesprek met burgemeester Geukers om tot betere communicatie te komen.
16 feb 800 bezoekers tijdens geslaagde zwetsavond Houtse Kluppels.
23 feb 12,5 jaar bestaan L.H.N.O. Regina Pacis met spel en film.
2 mrt Zeelstraat 4e prijs voor gevelversiering bij de Keiebijters.
9 mrt Louis Heeren directeur L.H.N.O. Regina Pacis.
16 mrt Het Unitas gaat sluiten met een muzikale knalavond met Fanfare Unitas, Invocation, Kerkkoor, Houts Gemengd Koor en de Flamingo's.
23 mrt Stijlvolle opening Geseldonk.
23 mrt Een aantal raadsleden gaan Houtvonken ontvangen om Houtse belangen te vertegenwoordigen in politiek Helmond.
30 mrt Er is een marmotje over in de Past. Vissersstraat.
6 apr Zijn er auto's beschikbaar voor de ziekendag?
6 apr 4e avondzesdaagse Unitas geslaagd.
13 apr Jansen en Fritsen is verzekerd tegen brand. Schade brand in silo nog niet bekend.
20 apr Jan Koene opent nieuwe bloemenzaak na aantal jaren in duiventil gezeten te hebben.
27 apr Jubileumwedstrijd P.E.S.T - Rest eindigt in 12-7.
4 mei 40 leden aangemeld voor op te richten ondernemersvereniging.
11 mei V.C. Dynamiek: huldiging van kampioenen.
18 mei Joop van Kats nieuw redactielid voor veranderingen en vernieuwingen in Mierlo-Hout.
25 mei fl 381,- tijdens de collecte met 2 tientjes, een vijfje en een rijksdaalder.
1 jun Houtvonken is geen enkele politieke richting toegedaan.
8 jun Er komt goud op 't Hout: Fanfare Unitas 50 jaar.
15 jun Het Groot Goor een bedreigd natuurgebied.
22 jun Medeoprichter van Houtvonken Bart Nelissen gaat vertrekken uit Mierlo-Hout.
29 jun Verzoek aan adverteerders om tijdens vakantieperiode geen folders mee  te laten geven. We willen geen extra belasting voor de bejaardenkoeriers.
13 jul De Germanen komen in ons land. Een groot misverstand.
20 jul Kapelaan van Hek 25 jaar priester.
27 jul Een rondje langs de scouting jeugdkampen.
3 aug Nu alvast plaatsen reserveren: Freddy Breck komt naar 't Hout.
10 aug Waardering voor de kindervakantieweek van Werkgroep Jeugd.
17 aug Sukses voor ponyclub Vita Nova in Aarle-Rixtel.
17 aug Opening bloemenboetiek 'Joco' aan Hoofdstraat 149.
24 aug Vernieuwde verenigingsgids komt eraan.
31 aug Grote talentenjacht tijdens 50 jaar Unitas.
7 sep Sjef Remmen wethouder in nieuw college.
7 sep Jubileum Fanfare Unitas groots gebeuren.
14 sep H. van de Laar nieuwe koning van Gilde St. Antonius abt.
21 sep Na de Kori nu ook een café-bar / frituur van Pieter en Wies van Kilsdonk in de Karper.
28 sep Top volleybal: Apollo 1 maakt debuut in eerste divisie.
5 okt 32 Houtse verenigingen en instellingen presenteren zicht tijdens de Houtse Manifestatie.
12 okt Dokter van Dun gaat verhuizen naar de Kromme Haagdijk.
19 okt De Geseldonk géén broeinest.
26 okt We hebben een interview met de burgemeester gehad.
2 nov Sportpark achter de Mahoniehoutstraat ?
9 nov Om redenen van praktische aard kan Geseldonk niet 24 uur open zijn.
9 nov Einde rioollozingen in de Goorloop in zicht.
16 nov Groot succes voor Houts Gemengd Koor: het beste koor van vier concoursdagen.
23 nov Intocht Sint Nocolaas nu speciaal door de Vissenwijk.
30 nov Opening Openbare Basisschool 't Hout.
30 nov De Hoofdstraat blijft erg druk.
7 dec Een bericht voor Spanje: de film was prima maar daarna was het een bende.
14 dec Wateroverlast en rioleringsproblemen in Vissenwijk.
22 dec Het Hout, de S.O.M. en de Gemeenteraad praten samen verder.


    50 JAAR HOUTVONKEN DOOR DE OGEN VAN...

We hebben een aantal mensen benaderd met de vraag of ze een artikel willen schrijven in het kader van ons jubileum. Hoe kijken zij terug op 50 jaar Houtvonken?
Deze week het artikel van wethouder Paul Smeulders.

50 Jaar Houtvonken.
Zo lang geleden is het nog helemaal niet, dat ik de Houtvonken rondbracht... En nu word ik gevraagd om als wethouder van Helmond een bijdrage te leveren aan het jubileumjaar. Natuurlijk doe ik dat maar al te graag!

27 jaar geleden ben ik hier in Helmond geboren, en tot mijn 22e heb ik in Mierlo-Hout gewoond. Ik zat op de Odulphusschool, en later op het Carolus Borromeus College. En natuurlijk was ik in de laatste klassen van de Odulphusschool bezorger van de Houtvonken. Via de Slegersstraat, de Windmolenstraat naar de Paltrokmolen, in de destijds nieuwe wijk Ashorst. Je deed het gewoon, de Houtvonken rondbrengen. Dat hoorde erbij. Al durf ik u nu wel te verklappen dat ik dat als twaalfjarige best een beetje eng vond...
De Houtvonken is belangrijk voor Mierlo-Hout, en voor een echte Houtse familie als de mijne. Mijn ouders zijn Houtse middenstanders. Mijn opa is al meer dan 60 jaar betrokken bij de fanfare. Mijn nichtje Judith Geubbels is al jarenlang vrijwilliger bij de Houtvonken. Zelf las ik vroeger vooral het voetbalschema van de Mierlo-Houtse jeugd. En natuurlijk was het reisje naar Bobbejaanland ook voor mij het hoogtepunt van het jaar...
Na de middelbare school ging ik Bestuurskunde studeren en vertrok ik uit Helmond om in Den Bosch op kamers te gaan wonen. Na mijn afstuderen ben bij de afdeling Public Affairs van Natuurmonumenten gaan werken. Namens de 735.000 natuurliefhebbers die lid zijn van Natuurmonumenten lobbyde ik bij het ministerie van Economische Zaken en in de Tweede Kamer.
En natuurlijk was ik bezig met politiek. Al heel vroeg – op mijn 14e – werd ik lid van GroenLinks. Via de Helmondse raadscommissie Ruimtelijk Fysiek, en vervolgens Provinciale Staten, ben ik nu weer terug in Helmond. Als wethouder mag ik me de komende jaren bezighouden met Financiën, Duurzaamheid en Grondzaken. En zo blader ik weer met regelmaat door de Houtvonken, wanneer ik bij mijn ouders op de Houtsestraat ben. De tijd lijkt de hebben stilgestaan. En soms is dat helemaal niet erg.
Als wethouder ervaar ik pas echt wat het belang van een wijkblad als de Houtvonken is. In Helmond vinden we wijkgericht werken erg belangrijk. De tijd dat we alles vanuit het gemeentehuis konden regelen, is allang voorbij. We hebben de kracht van de stad nodig! In Helmond – en zeker ook in Mierlo-Hout – wonen creatieve, ondernemende mensen, die weten wat ze willen en kunnen. Via bladen als de Houtvonken laten zij aan u én aan ons zien wat er allemaal gebeurt in de wijk. En dat is hartstikke veel! Daarnaast hebben ze een belangrijke signaalfunctie, die ook mij als wethouder soms scherp houden.
Mierlo-Hout: van harte gefeliciteerd met een halve eeuw Houtvonken. In het bijzonder feliciteer ik iedereen die daar de afgelopen 50 jaar een bijdrage aan heeft mogen leveren. Hoe klein mijn eigen bijdrage ook was; ik ben er trots op dat ik zelf één van die mensen ben.
Paul Smeulders


    NOG NET VOOR DE RENOVATIE

Samenwerking leidt altijd tot succes.
De viering van 50 jaar Houtvonken betekende een van de laatste grote evenementen in de 'oude' Geseldonk. Want binnen enkele weken zal de slopershamer toeslaan voor een flinke renovatie van het 'wijkhuis' dat in 1974 in gebruik werd genomen. Dan zal De Geseldonk enige maanden gesloten zijn om naar verwachting op 1 oktober 2015 weer haar deuren te openen. Met kunst en vliegwerk hadden de beheerders toch kans gezien de grote zaal keurig in te richten en al begonnen sloopwerkzaamheden te verstoppen. Dit grotere evenement was op allerlei gebied dan ook een testcase voor de nieuw aangestelde beheerders om grotere evenementen aan te kunnen. Binnen goede afspraken en vooral ook goede communicatie. Het was dan ook op haar plaats dat ceremoniemeester Marc Kerkhof alle betrokken partijen bedankte voor hun inzet.


    WAT SCHREVEN WIJ IN 1974

DE GESELDONK
Zoals vorige week werd vermeld, waren er voor de naam van het nieuwe gemeenschapshuis 103 verschillende voorstellen ingediend. Hieruit heeft het S.G.M.-bestuur een selektie gemaakt die 7 namen opleverde. Deze 7 namen kregen van U het volgende aantal voorkeurstemmen:
D'N DRIES: geen, D'N BAST: 1, DE BEEMDHOF: en de KNOTWILG elk 4 stemmen, DE SCHAKEL kreeg er 15, SAM-SAM: 26 en de winnaar DE GESELDONK 127 voorkeurstemmen. DE GESELDONK is dus de naam die met vlag en wimpel de finish bereikte en die het nieuwe gemeenschapshuis zal sieren. Tijdens de opening van het gebouw zal de ingezonden Geseldonk-enveloppe worden geopend en wordt de naam van de nu nog onbekende inzender(ster) bekend gemaakt.
Opening: De opening van DE GESELDONK vindt nu definitief plaats op zaterdag 23 maart. Daar helpt geen moedertje lief meer aan, we hebben dit tijdstip al meer dan genoeg moeten opschuiven. Een openings-comité is druk bezig voorbereidingen te treffen om een feestelijk programma samen te stellen: het hele Hout wordt dat week-end in DE GESELDONK verwacht.
Beheerder: Op 1 februari is Dhr. Brekelmans in funktie getreden als beheerder van De GESELDONK. Voorlopig woont de fam. Brekelmans op Karperlaan nr. 2; de uiteindelijke dienstwoning Essehoutstraat 13 komt in maart beschikbaar. Dhr. Brekelmans wordt telefonisch bereikbaar op nr. 34426.
S.G.M.: U HOORT ER MEER VAN.


    DOOR NAAR DE FINALE

Elsbeen van Baerlestraat en de energiebesparingswedstrijd.
Het is goed om te weten dat de Elsbeen van Baerlestraat is gelegen in plan Akkers. En mogelijk krijgt deze straat nog meer naamsbekendheid als zij verder komen in de HIER Klimaatwedstrijd. Na twee afvalrondes gaan ze door met de beste 50 straten in Nederland. Op de 50e plaats wordt er gestreden om de titel 'beste klimaatstraat van Nederland' en een feestbudget van maar liefst € 10.000,00.

De strijd is zeker nog niet gestreden en alles is nog mogelijk wordt er geroepen om de moed en actie er in te houden.
De Elsbeen van Baerlestraat heeft nog een maand om zoveel mogelijk klimaatpunten te verdienen. Hoe meer energie met elkaar bespaard wordt, hoe meer punten er te verdienen zijn.
Er zijn ook nog extra bonuspunten te verdienen als meer dan de helft van de buren meedoen.

De prijzen.
De straat die tot en met 31 maart 2015 de meeste energie bespaart en de beste acties uitvoert om de buurt te betrekken bij energiebesparing wint een feestbudget van € 10.000,00. Maar ook de rest van de top tien valt in de prijzen. De winnaars worden op 18 april bekend gemaakt.
Natuurlijk alle succes en ook wij wachten met spanning op de uitslag.


<<< vorige week

13-03-2015 (week 11)

volgende week >>>