<<< vorige week

20-03-215 (week 12)

volgende week >>>Omslag Houtvonken 1975


    HARTELIJK DANK

Soms schieten woorden tekort, maar we proberen het toch.
Nu de storm van felicitaties rond ons 50 jarig jubileum is gaan liggen, is er nu ruimte om onze dank daarover aan u over te brengen. Onze Houtvonkenwerkzaamheden zijn weer opgepakt of beter gezegd gingen gewoon door. Maar we stonden even met u stil bij 50 jaar Houtvonken en ruimden daar graag even plaats voor in.

En wat is het fijn om terug te kijken op de viering van dat jubileum. Uw mail, uw kaartje, een bloemetje, vaste en vloeibare versnaperingen en uw couverts en zomaar de felicitaties in het voorbijgaan gaven blijk van waardering en bemoediging. En wij willen en moeten nu zeker door want hoe vaak hoorden we niet: '...en nu op naar de honderd'. Ook daarmee gaf u ons, en met nadruk al die Houtvonkenvrijwilligers, een geweldige stimulans om ons werk voor de wijk te blijven voortzetten. Wij willen dan ook met enthousiasme door gaan als een team met maatschappelijke en sociale aanjagers van en voor het stadsdeel Mierlo-Hout. En dit zoals we dat al 50 jaar deden.
Erg blij en verrast waren we natuurlijk met de bijzondere Koninklijke erepenning, vergezeld van de mooie en waarderende woorden van burgemeester Elly Blanksma, die namens zijne Majesteit Koning Willem-Alexander de penning en oorkonde overhandigde. Ook genoten we van de feestelijke muzikale hulde door de fanfare met een klinkende serenade. Samen met onze bezorgers, de vrijwilligers met hun 'loopbaan', sloten wij de dag af met een feestavond voor alle medewerkers. Hier past een speciaal woord van dank voor Johnny Sleegers die geheel belangeloos een optreden verzorgde. We kijken met genoegen terug op de receptie waar zo'n 45 bezoekers ons de hand kwamen drukken, dank daarvoor. We zijn dank verschuldigd aan alle mensen die zich hebben ingezet bij de voorbereidingen voor dit jubileumfeest met zoveel uren extra vergaderen en organiseren. En mogelijk hadden we zaken anders moeten doen en zijn er dingen anders gelopen als u en wij hadden verwacht. In het slechtste geval hebben we zaken over het hoofd gezien of vergeten? Toch kunnen wij maar één conclusie trekken: we kunnen terugzien op een geweldige dag, een gepaste viering van 50 jaar Houtvonken! En op het gevaar af toch weer iets of iemand te vergeten wagen wij het er toch op de personen en instellingen te bedanken die ons feest mede mogelijk maakten. Want zulke dag kun je nooit alleen als Houtvonken organiseren en vieren.
We willen dan ook iedereen bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt: Wijkhuis De Geseldonk en Mierlo-Hout in Aktie, het college van B&W van de Gemeente Helmond, Eetcafé de Barrier en Harrie van der Sanden van Mooi Mierlo. Adverteerders en ondernemers, verenigingen en stichtingen, koeriers, vrijwilligers en medewerkers Houtvonken. Maar ook en bovenal u, de trouwe lezer van Houtvonken die het voor ons elke week weer leuk maakt om het blad te maken.
Bestuur Houtvonken


    50 JAAR HOUTVONKEN DOOR DE OGEN VAN...

We hebben een aantal mensen benaderd met de vraag of ze een artikel willen schrijven in het kader van ons jubileum. Hoe kijken zij terug op 50 jaar Houtvonken?
Deze week het artikel van Wil van Loon.

50 jaar schrijven.
Dat er mensen zijn die al 50 jaar Houtvonken lezen is heel gewoon. Dat sommigen al jaren bij Houtvonken werken is ook heel gewoon (we hebben jubilarissen met 4 jaar op de teller), maar iemand die al 50 jaar voor Houtvonken schrijft en dat als kopij aanlevert, dat is bijzonder.
We spraken met Wil van Loon. Hij schrijft al 50 jaar over volleybal voor Houtvonken. Maar niet alleen voor Houtvonken, ook was hij correspondent van Mierlo-Hout voor de Helmondse Courant. Samen met (wie kent hem niet) Kareltje Verbakel. Naast dat correspondentschap voor Mierlo-Hout was hij ook degene die voor de krant het volleybalnieuws van Eindhoven en Helmond verzorgde. Volleybal in Helmond vindt zijn basis in Mierlo-Hout. Een groep meiden onder leiding van Kapelaan van Lierop hadden SIOS. Daarnaast was er de volleybalvereniging Dynamiek. Toen de clubs fuseerden werd hij voorzitter van de fusieclub Polaris. Het lijdt geen twijfel dat de publiciteit die Wil al die jaren heeft verzorgd er debet aan is dat volley in de regio tot een grote sport is uitgegroeid (en door het opnemen van zijn pennevruchten heeft Houtvonken daar indirect ook aan meegewerkt).
Er is nog een interessante anekdote te vertellen over het aanleveren van de kopij. Wil heeft enige tijd in Helmond-Noord gewoond en stuurde dan de kopij per post. Er was immers nog geen e-mail. Hij adresseerde de envelop aan het toenmalige redactie-adres met als plaatsnaam Helmond. Hij zag zijn stukken niet gepubliceerd. Bij navraag bleek dat de redactie brieven geadresseerd aan Helmond niet plaatste. Je moest maar weten dat dit Mierlo-Hout is!
Hij wees ook nog op het belang van de verenigingsgids; nu kwam er overleg tot stand tussen de verschillende verenigingen. Daarvoor werd veelal de dienst uitgemaakt door de sterksten: de voetbalclub, de fanfare en de ondernemers aldus Wil. We blijven uitkijken naar zijn volleybalnieuws.


    HOE HOUTVONKEN HET ZAG IN 1975

   
4 jan Eerste nummer van de 1e jaargang: Burgemeester Geukers schrijft dat Houtvonken een 'begrip is geworden. Dat zegt ook Broeder Adrianus, voorzitter van de SOM.
11 jan Dertienhonderd kerstbomen voor de kerstboomverbranding.
18 jan Wethouder Remmen op de receptie: 'Het staat in Houtvonken en dus heb je het maar te weten.'
25 jan SGM: 'De Geseldonk moet blijven', exploitatietekort 1974 ruim 53. gulden. De consumptieprijzen gaan omhoog.
1 feb Hearing over Groot Goor, waardevol natuurgebied. 25 woningzoekenden, Helmond moet duizenden huizen bouwen. Binnenkort moet de gemeenteraad beslissen.
8 feb Vanmiddag trekt de carnavalsoptocht over 't Hout.
15 feb De jagers van het Groot Goor laten weten dat jagen daar verantwoord is.
22 feb De redactie vindt 1,1 miljoen gulden wel veel voor een openbare school aan de Mahoniehoutstraat waar nu maar ongeveer 5 leerlingen zitten.
1 mrt Er komt een toneelclub op t' Hout; lever het strookje in als je mee wilt doen.
8 mrt Kleinst mogelijke meerderheid commissies adviseren de gemeenteraad het natuurgebied Groot Goor te gaan bebouwen.
15 mrt Houts Welvaren opent de zelfgebouwde accommodatie met indoor schietbanen.
15 mrt CAV bestaat 25 jaar, 55 leden en omzet 3,5 miljoen gulden.
15 mrt Vier kinderen graven in de tuin in de Enckevoirtstraat een granaat op en laden die op een karretje; de mijnopruimingsdienst heeft hem meegenomen.
22 mrt OVMH voorjaarsbeurs Hou(d)t Moe(d)t met 27 standhouders in de tent bij Jumbo aanhangwagens.
29 mrt Hoe moeten bejaarden wonen? Het St. Alphonsusgesticht is een oud en brandgevaarlijk gebouw...
29 mrt C.A.V. (Boerenbond) bestaat 25 jaar.
5 apr Wethouder Remmen opent het nieuwe bedrijfspand van IJzerwaren Van Lieshout in het verbouwde Unitas gebouw.
12 apr Volleybalclub Dynamiek organiseert een fancy-fair in de Geseldonk.
19 apr Stichting 'Welzijn Buitenlandse Werknemers' wil de meeropbrengst van de kerkcollecte gebruiken voor een gebedsruimte voor Turken.
26 apr Het nieuwe lokaal van de Rowans is geopend.
3 mei Broeder Wilhelmus, drukker van Houtvonken, geridderd en krijgt de onderscheiding door Burgemeester Geukers uitgereikt.
1 mei Morgen wordt de gezinsmis verzorgd door 'The Young Ideals'.
17 mei SGM heeft 3 alarm-telegrammen verstuurd aan de gemeente met het oog op het voortbestaan van de Geseldonk.
24 mei Pastoor van de Ven 35 jaar priester.
31 mei Morgen vlooien-kunst-antiekmarkt georganiseerd door Unitas en Invocation.
7 jun Met het oog op de uitdijende parochie en de vermindering van priesters wordt een enquête gehouden naar de wensen van de invulling van de H. Missen.
14 jun Zondag is het weer draaiavond bij 'Calimero'.
21 jun Op de jaarvergadering van de Rabobank wordt bekend gemaakt dat er een nieuw  kantoor gebouwd wordt (waar nu d'n Huijsakker in zit).
28 jun Hennie van Nuland, de eerste opbouwwerker van de SOM, neemt na 5 jaar afscheid. Jos van Balveren volgt hem op.
5 jul Bestuur St. Alphonsus lapt inspraak aan haar laars; welzijnswerkers aan de kant gezet.
12 jul Ponyclub 'De Houtse Ruitertjes' succesvol op concours in Someren.
19 jul Trevira voor een weggeefprijs bij het Stoffenpaleis.
26 jul Komende week is weer de kindervakantieweek.
2 aug Wijkagent Meyer waarschuwt dat veel jongens een 'nunchaku-wapen' hebben, hij geeft de gelegenheid dat in te leveren, anders wordt verbaliseerd.
9 aug Jongerenkoor 'Young Ideals' zoekt een ervaren organist.
16 aug Het nieuwe disco seizoen start; nu onder de naam 't Zulderke.
23 aug Fietsers en brommers houdt rekening met de bejaarden; niet op de stoep!
3 aug De broeders christelijke scholen 25 jaar op 't Hout.
6 sep Bedevaart naar Kevelaer; voor het passeren van de grens is een paspoort of toeristenkaart nodig!
13 sep Iedereen kan komen schieten bij het Gilde, prijs voor wie de puist naar beneden schiet.
2 sep Janssen & Fritsen vierde in stilte haar 75 jarig bestaan.
2 sep Sjoelvereniging 'De Gaatjeszoekers' opgericht.
27 sep Heel Mierlo-Hout welkom bij de volleymarathon van Dynamiek.
4 okt Slagerij Biermans in een nieuwe jas; de zaak gemoderniseerd.
11 okt De zakjes-actie voor Houtvonken bracht 3.242 gulden op.
18 okt Houtse Turnvereniging HT35 viert 4-jarig bestaan.
25 okt 't Hout centrum gaat er anders uit zien; de Luciaschool en het bejaardenhuis gaan verdwijnen en er komt voor 3,3 miljoen gulden een nieuw verzorgingshuis.
1 nov Comité Voor- en Zijtuinverzorging reikt prijzen uit mooiste tuinen.
8 nov Bejaarden die zich hebben opgegeven voor dansles worden woensdag verwacht.
15 nov Zondag om 13. wordt Sinterklaas door fanfare Unitas  en de Houtse Ruitertjes ingehaald.
22 nov Donderdag is de eerste bijeenkomst van de 'werkgroep huisvrouwen'.
29 nov De Rabobank adverteert met een 'Vrouwenpolis'.
6 dec Dokter van de Wouw toont een diaserie van geneeskrachtige kruiden op de jaarvergadering van het Wit Gele Kruis.
13 dec 'Van iedereen, voor iedereen' hobby tentoonstelling in de Geseldonk.
2 dec Op 2e Kerstdag 'De Lellebellen' door de Houtse Toneelgroep, vooraf, op 22 december voor de 'bejaarden' van 65 en ouder.
27 dec K.P.J. houdt dinsdag culturele avond in de Landbouwschool als voorbereiding op het 4 jarig bestaan.


    WAT SCHREVEN WIJ IN 1975

Burgemeester Geukers:
'Houtvonken' is in tien jaar tijds een begrip geworden. Meer nog: het blad is in de Houtse samenleving niet meer weg te denken. Het heeft van de oprichting af een belangrijke functie vervuld. In de loop van de jaren zestig zette in dit stadsdeel van Helmond een sterke bevolkingsgroei in, voor een groot deel als gevolg van de toestroming elders.
De oorspronkelijke Houtenaren die steeds een goed woonklimaat hadden gekend kwamen samen met de nieuwkomers te staan voor de taak, dit woonklimaat in de veranderende omstandigheden zó uit te bouwen, dat alle inwoners elkaar op den duur in een vernieuwd gemeen-schapsgebeuren zouden gaan vinden, met een eigen herkenbaar gezicht. Vijf jaar vóór er sprake was van de oprichting van een stichting voor samenlevingsopbouw, kwam het blad 'Houtvonken' reeds zijn bijdrage leveren, ter versterking van de bestaande gemeenschapsgeest en als bindend element tussen de gevestigde en nieuwe bewoners. Het blad heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot informatieblad van allure, en werd spreekbuis voor de talrijke groepen, clubs, verenigingen en instellingen die 't Hout rijk is. Het kreeg zelfs het karakter van opinieblad, en als zodanig illustreert de historie van dit blad de ontwikkeling van de maatschappelijke betrokkenheid van leden en groepen in de samenleving, zoals wij deze hebben leren kennen. Er is door velen bijgedragen aan de samenstelling, druk en verspreiding van 'Houtvonken'. Zonder iemands verdiensten in deze tekort te willen doen, mag ik toch wel de naam vermelden van Broedere Wilhelmus Goverde, die al die jaren lang, ten koste van vele uren inspanning, de druk van het blad heeft verzorgd. Een gemeenschapszin, waaraan wij allen een voorbeeld mogen nemen!
't Hout, van harte proficiat met uw blad Houtvonken. Laat het nog vele jaren standhouden, als bijdrage aan een zo gelukkig mogelijke samenleving.
De burgemeester van Helmond,
Mr. J.A. Geukers.


<<< vorige week

20-03-215 (week 12)

volgende week >>>