<<< vorige week

09-01-2015 (week 02)

volgende week >>>Omslag Houtvonken 1965


    NIEUWJAARSRECEPTIE WIJKRAAD

MierloHoutenaar van het jaar.
De uitverkiezing van de MierloHoutenaar is gestart om stil te staan bij de vele vrijwilligers en organisaties, die zich met hart en ziel inzetten voor de leefbaarheid binnen de wijk Mierlo-Hout. Dat zei Jan Drouen, voorzitter van de wijkraad, nadat hij de aanwezigen had welkom geheten en een voorspoedig 2015 had toegewenst. Over veertien nominaties moest de jury, bestaande uit wethouder Frans Stienen, Pastoor van de Laar, Henk van de Westerlo, Toon van de Kam en Jan Drouen zich buigen.

Genomineerd waren groeperingen en personen. De winnaars konden een bedrag besteden aan een door hen te bepalen doel in de wijk. Bij de groeperingen ging een bedrag van € 250,00 naar 'Wapenschild Mierlo-Hout', het Gilde St. Antonius Abt en de Commissie Jongeren (die de Minor Feesten organiseert) ontvingen elk € 100. Bij de personen was er een prijs voor Trees van de Westerlo-van Oorschot, zij is lid van het parochiebestuur, van de werkgroep kindernevendienst, het feestcomité, de kerststalgroep, regelt diverse ontvangsten in de pastorie en de kerk. Daarnaast heeft zij zich vele jaren ingezet voor de scouting en Stichting Houtvonken en is zij nu een stuwende kracht binnen het bestuur van de Stichting Jeugdbelangen. Ook was er een prijs voor Theo van Mullekom. Hij zet zich al vele jaren in voor de wijk en de gemeenschap. Denk hierbij aan het beeld van de turnster op het Janssen en Fritsenplein, de inzamelingsacties t.b.v. de afgebrande OBS en activiteiten voor Fanfare Unitas. Al 18 jaar is hij raadslid en komt vanuit zijn hart op voor onze wijk en voor de zwakkeren in de samenleving. Speciale aandacht verdient het verwenevent, dat vorig jaar voor de 9de keer is georganiseerd en waar hij voor 110 gezinnen met kinderen met een beperking een gezamenlijke vakantie geheel kosteloos mogelijk maakt. Beiden mochten elk een bedrag van € 250,00 verdelen. MierloHoutenaar van het jaar werd Jacques Smeulders, hij is op 2e kerstdag al gehuldigd voor het feit dat hij 70 jaar lid is van Fanfare Unitas. Dat zijn heel wat jaren en ondanks zijn gezondheid staat hij nog bijna dagelijks paraat voor deze 90-jarige vereniging in Mierlo-Hout. Hij maakte niet alleen muziek bij de fanfare, maar ook tientallen jaren bij de Bietenrooiers en Senioren Harmonie T.O.V. Helmond. Ook heeft Jacques de nodige bestuurlijke ervaring. Zo was hij o.a. 23 jaar lang voorzitter van Fanfare Unitas en was hij de eerste voorzitter van het Overlegorgaan van Helmondse Muziekgezelschappen. Naast de muzikale en organisatorische bezigheden vond hij nog tijd om een archief aan te leggen over de geschiedenis van de Houtse fanfare. Hij mocht een bedrag van € 500,00 verdelen. Daarna werd met alcoholvrije prosecco een toost uitgebracht op de winnaars en genomineerden en reikte wijkwethouder Stienen het aandenken uit aan Jacques Smeulders. Het bleef nog gezellig met de muziek van de Stoomblazers en de nieuwe uitbaters van Zaal Adelaars deden ons vergeten dat er iets veranderd was.


    AANPASSING TARIEVEN 2015

Door gestegen prijzen van grondstoffen zoals hoofdzakelijk papier, inkt en dergelijke zijn wij genoodzaakt onze tarieven aan te passen. De nieuwe tarieven zijn alleen van toepassing op onze zwart/wit advertenties. Het percentage van de verhoging bedraagt 3,4% waardoor de prijs voor een hele pagina (10/10) € 75,00 excl. BTW (€ 90,75 incl. BTW) gaat worden. Een gedeelte van een pagina (tienden) wordt naar evenredigheid berekend.
De tarieven voor de kleurenadvertenties blijven ongewijzigd.
Tarieven voor dankbetuigingen zijn gebaseerd op de advertentietarieven (tienden). Houtvonkjes zoals 'te koopjes' en 'verloren' (maximaal 3 regels), gaan € 9,10 (incl. BTW) bedragen.
Zie voor een compleet overzicht ook onze website www.houtvonken.nl


    WAT SCHREVEN WIJ IN 1965

VAN DE REDACTIE
Een van de initiatieven, die in Mierlo-Hout door de Parochieleiding genomen is vindt U wanneer U dit tijdschrift uit Uw brievenbus haalt.
Om een hechte binding, saamhorigheidsgevoel en gemeenschapszin tot stand te brengen tussen de parochianen van de Parochie St. Lucia te Mierlo-Hout zal dit blad wekelijks verschijnen.
Daardoor zal een vast punt geschapen worden waarop U wekelijks kunt terugvallen om al het nieuws uit Uw directe omgeving te vernemen.
Wij als redactie menen daarbij dat naast het nieuws uit de krant, gebeurtenissen waarmee U direct te maken hebt interessante lectuur voor U vormt.
Als redactie hebben wij ons derhalve tot taak gesteld om alles, wat betrekking heeft op onze Mierlo-Houtse gemeenschap zo snel mogelijk op te nemen in dit contactblad.
Daarbij moeten wij echter kunnen rekenen op Uw aller medewerking, waar U ook woont op het Hout of wat U ook bent of doet.
Ieder van U maakt dagelijks dingen mee, waar ook anderen in geïnteresseerd zijn en de aangewezen mogelijkheid om dit openbaar te maken zult U vinden in dit contactblad.
Iedere huismoeder of onderwijzer maakt vermakelijke voorvallen mee met kinderen. Schrijf het ons of vertel het.
Iedere man hoort of ziet dagelijks dingen die waard zijn om verteld te worden.
Iedere vereniging kent haar vergaderingen en activiteiten en als U in het bestuur van een vereniging zit, weet U dat al Uw leden moeten weten, wat er gebeurd is of gaat gebeuren.
De jeugd kent haar eigen activiteiten en alle jongeren in onze parochie dienen daarvan op de hoogte te zijn.
De MIDDENSTAND gaat iets op touw zetten; wij kunnen de spreekbuis vormen waarmee U Uw plannen voorlegt.
Als Redactie stellen wij, dat alle kopie welkom is, dat elk idee wat U heeft bij ons gehoor zal vinden.
Slechts een restrictie hebben wij nl.: dat Uw kopie interessant is voor leden van de Parochie, want dat zal onze leidraad zijn voor plaatsing in het contactblad en daarin heeft alleen de Redactie het laatste woord.
Wij hopen met uw medewerking, dit blad te maken to het zichtbare teken, dat wij in Mierlo-Hout bij elkaar horen.

                                                        DE REDACTIE


    HOE HOUTVONKEN HET ZAG IN 1965

Onze eerste ingebonden Houtvonken (1e Contactlegger van 16 januari 1965) is slechts 5 centimeter dik maar dat zal in de loop van de jaren veel veranderen. Elders in deze uitgave leest u het 1e redactionele artikel over het initiatief om een wekelijks periodiek uit te geven. We mochten in dat 1e nummer 3 volle pagina's advertenties opnemen en wel van de Nederlandse Schroefboutenfabriek N.V., Brillenspeciaalzaak H. v.d. Vorst en Wasserij Wilhelmina.

Houtsplinters.
Onder de rubriek Houtsplinters werden uiteenlopende korte mededelingen opgenomen. Al in de 2e uitgave zegt de initiatiefnemer in niet mis te verstane woorden hoe wij samen een gemeenschap moeten vormen. Hij schrijft over idealisme, verantwoordelijkheidsbesef en offerbereidheid.
Op 23 mei viert pastoor Van de Ven zijn 25 jarig priesterjubileum en enkele dagen later wordt er bij hem ingebroken. De buit bedraagt 356,50 gulden (€ 161,00). De financiële toestand ( liquiditeit) van de parochie was niet erg rooskleurig maar zou in de loop der jaren sterk verbeteren door onder andere verkoop van onroerend goed. 1.000 gezinnen die hun bijdrage doen aan de parochie hebben 55.000 gulden (€ 25.000,00) toegezegd. De diensten in de kerk worden zo druk bezocht dat gevraagd wordt aan kinderen om hun plaatsen af te staan aan ouderen.

Toen al een grote klus.
Toch al een grote klus voor Houtvonken om toen al elke week 1.500 exemplaren te maken. Zeker als je dat afzet tegen de huidige hulpmiddelen die wij daarvoor kunnen gebruiken. Het typen op stencils gebeurde door Thea van Oorschot en Jannie Terbeek. Jan Swinkels kwam als tekenaar werken. En het stencilen door de broeders was een hels karwei. Foto's konden we in die tijd nog niet afdrukken. Het bestuur-redactieleden bestond uit redactie secretaris L. Nelissen en penningmeester H. Terbeek. De leden waren J. Broens, A. Bijsterveld, H. van Eijk en S. Heldens. Later in het jaar komt W. van Heeswijk. Het drukken van Houtvonken is de zorg van broeder Wilhelmus. En F. v.d. Putten komt werken voor de advertenties. J. Kortman komt de redactie versterken.

Unitas=Eenheid.
Het Unitas gebouw (gemeenschaps-parochiehuis) werd van binnen helemaal opgeknapt door vrijwilligers. En in dat jaar is er ook het nodige te doen over onder andere het gebruik van het Unitas gebouw dat onder het beheer van het parochiebestuur valt. Dit gebouw zou geheel ten diensten moeten komen aan de Houtse gemeenschap. De nieuwe conciërge wordt de heer Keunen die deze taak overneemt van Sjoerd van der Zee. Het eerste artikel van een vereniging is van schaakclub 'De Barrière'. De verkenners deden hun oud papier acties en Fanfare Unitas bestond 40 jaar. De St. Jeugdbelangen ging gebruik maken van de Scouting boerderij in het Goor.

Veel onder pseudoniem.
Onder het pseudoniem A.O.W-er verschenen verhalen in Houtvonken. En het valt op dat er veel tekst onder een pseudoniem wordt geplaatst. Zo zien we Seca, Houtenaar, M.P., J.K., D.B., en Nieuwkijker. Er werd toen veelvuldig geschreven en gereageerd. Jong Sios komt in nummer 10 van 20 maart 1965 met haar eerste artikel over deze volleybalclub. Dat werd geschreven door W. van Loon en dat zal hij ook 50 jaar volhouden. Met uitgave 4 van 6 februari 1965 krijgt deze naam die het weekblad nu nog steeds draagt. Broeder Adrianus, die zorg draagt voor de bezorging van Houtvonken, nodigt ouders uit voor een ouderavond op de Odulfusschool. Het is 20 september 1965 als Houtvonken een vergadering voor alle verenigingen belegt. Daar waren toen 35 verenigingen aanwezig. Houtvonken geeft aan om in dit jaar van opstarten 1.000 gulden (€ 454,00) te kort te komen. De verenigingen vullen dat tekort met hun bijdragen aan.

Mensen die komen en gaan.
Op 31 januari 1965 overlijdt Jan Lennarts, beter bekend als Jan de Kuster. Hij was 40 jaar koster van de Houtse kerk. Het is 17 februari 1965 als Jefke Wannemakers, oud dirigent en gildebroeder, overlijdt. Gevolgd door verenigingsman Jacques van Schijndel. En het is 3 oktober 1965 als pastoor Verhoekx overlijdt en op 20 juni Johan Verhagen. Op 8 juli Harrie Verhees die hoofdleider was van de verkenners. Antoon Coolen overlijdt op 85 jarige leeftijd, naast andere besturen lid van het koor. Het is ook het jaar van de wisselingen van komen en gaan. De Houtse pater Claesen vertrekt naar de missie in Afrika en pater Fijt komt terug met vakantie.
De opbrengst van een actie voor zijn missie brengt 3.170 gulden op (€ 1.438,00). Broeder Verhoeven komt terug uit Kameroen. Broeder Michael van de broeders De La Salle vertrekt en daarvoor komt broeder Antonius terug. Kapelaan der Kinderen, die eerder in het jaar zijn 12,5 jubileum als kapelaan in Mierlo-Hout vierde, werd op 10 juli tot pastoor in Deest benoemd. Kapelaan Hurkmans wordt de nieuwe kapelaan op 13 augustus. Pater Koos van Tilburg vertelt over zijn missie in Brazilië. De Houtse kapelaan Hoeks komt 3 weken met vakantie.
Zuster Johanna Maria vertrekt naar haar missie in Sumatra en juffrouw Joosten neemt afscheid van de huishoudschool. En zuster Alphonsina volgde zuster Barbara op als leidster van de kleuterschool. Zuster Theophista wordt na een 30 jarig verblijf overgeplaatst. Rini Joosten wordt tot subdiaken gewijd.

Acties die er toe doen.
Aan het einde van het jaar houdt Houtvonken haar eerste actie die 900 gulden (€ 396,00) opbrengt en kon er een nieuwe stencilmachine worden aangeschaft. Het waren toen ook al de adverteerders die een grote duit in het zakje deden en de Houtvonken grotendeels bekostigden. Eerder in het jaar doen 130 kinderen mee aan een kleurwedstrijd. De Houtvonken werden achter in de kerk gelegd voor geïnteresseerden buiten de wijk.
Ook werd in dat jaar door Houtvonken al een begin gemaakt met het opstellen van alle Houtse verenigingen, het begin van een verenigingsgids die nog steeds bestaat.
De eerste artikelen over de naderende annexatie verschijnen en de commissaris van de Koningin, Mr. Dr. C. Kortman komt voor een oriënterend bezoek naar Mierlo-Hout.
Bert van Kuik is 25 jaar raadslid en 20 jaar wethouder van de gemeente Mierlo en haar kerkdorp Mierlo-Hout.


    ZAKENNIEUWS

Net voor de jaarwisseling, op 24 december 2015, kreeg Party & Snack Adelaars in het centrum van Mierlo-Hout nieuwe eigenaars. De gebroeders Paul en Ronald van Dongen namen het bekende en gerenommeerde horecabedrijf over van Henry & Marnix Adelaars.

Beide ondernemers zijn geen vreemden in de horecawereld. Naast bijna 30 en 10 jaar horeca ervaring op basis van goede opleidingen runnen ze nu ook al weer zes jaar in Brandevoort een cafetariabedrijf.
En hoewel de twee broers van rond de vijftig jaar niet van plan waren er nog iets bij te nemen, kwam toch de expansiedrift in hun op om Party & Snack Adelaars er bij te gaan doen. Juist de combinatie van een cafetaria met een zaal was voor hen het bijzondere aan die uitdaging.
Aan het overbekende concept van de cafetaria hoeft niets veranderd te worden. Het personeel blijft, de nassi, bami en satesaus uit eigen keuken blijven eveneens. Dat zijn de vertrouwde zaken waar de klanten op af komen.
De mogelijkheden voor wat betreft de zaal willen de broers van Dongen heroverwegen en uitbreiden met nog meer mogelijkheden zoals verjaardags- en andere feesten, koffietafels en party's. Een reden te meer om hier te beginnen was de bekendheid met de wijk Mierlo-Hout waarvan ze zeggen dat iedereen elkaar kent. Ze treffen hier een hechte gemeenschap aan waar ze ook zelf een groot voorstander van zijn. Adelaars Party & Snack is gevestigd aan de Hoofdstraat 137 en telefonisch bereikbaar onder 0492-540762. De cafetaria is elke dag geopend van 11.30 uur tot 01.00 uur.
Wij wensen de ondernemers Paul en Ronald van Dongen veel succes met hun nieuwe onderneming.


    HOE GINGEN WE HET JAAR UIT EN WEER IN

Het lijkt er op of er al weer een ruime tijd verstreken is na de jaarwisseling. Als u deze uitgave van Houtvonken leest dan zijn we alweer 8 dagen onderweg en heeft de dagelijkse gang van zaken zich al weer hervat. Ons eerste nummer maakten wij juist voor de jaarwisseling en kwam al op 2 januari 2015 uit. Daarin konden wij dus niets meenemen over die jaarwisseling vandaar dat we daarvoor naar het 2e nummer moesten.
Over het algemeen en zoals blijkt uit de media is kerstmis en oud & nieuw goed verlopen. Het weer met en rond de kerstdagen is goed. Zelfs op 2e kerstdag is het goed te doen om zo nodig lekker uit te buiken. Een fikse wandeling of zelfs een fietstocht is goed te doen want een winters zonnetje maakt het aangenaam om buiten te zijn.
Maar in de nacht van tweede op derde kerstdag trekken zware sneeuwbuien aangejaagd door zelfs stormachtige winden over het zuiden van ons land. En vooral Brabant krijgt zijn portie mee. Lastige sneeuw want deze is zo nat en zo zwaar dat er veel schade wordt aangericht. Vooral bomen en planten bezwijken onder dat dik pak sneeuw terwijl ook gebouwen en andere objecten de zwaartekracht niet aan kunnen.
En als het sneeuwen later in de middag ophoudt blijven dikke ruggen langs straten, wegen en paden voor veel hinder zorgen. De waterige natte massa's sneeuw maken veel terreinen, paden en wegen onbegaanbaar. Het dooit de opvolgende dagen niet erg hard en met temperaturen rond het vriespunt bleef het gevaarlijk glad.
Oud en nieuw was een verademing voor hen die niet zo op vuurwerk gesteld zijn en voor dieren die daar gevoelig voor zijn. Normaal begon op oudejaarsdag het afsteken van vuurwerk om tien uur in de voormiddag en dan ging dat door tot ruim na middernacht. De rondtrekkende vuurwerkfanaten, meestal met rugzak op, trokken naar straten en pleinen om te genieten van de euro's die dan ontploffen of sierlijk de lucht in vliegen. Op natuurlijk enkele uitzonderingen na vond het afsteken van vuurwerk dit jaar voor het eerst vanaf zes uur 's avonds plaats volgens een nieuwe verordening.
Toch nog voor 13 miljoen euro schade bij verzekeraars en dat is ten opzichte van vorig jaar 4 miljoen euro meer in minder tijd. De discussie over nog meer beperkingen rond vuurwerk, een algemeen verbod of op aangewezen plaatsen kan weer opgepakt worden. Daar is nu weer bijna een jaar tijd voor.


<<< vorige week

09-01-2015 (week 02)

volgende week >>>