<<< vorige week

02-01-2009 (week 01)

volgende week >>>    SAMEN OPTREKKEN EN BANDEN VERSTERKEN

Wij mogen niet inslapen.
Weer een jaar ligt achter ons en een nieuw jaar staat helemaal open. Keken we vorige week in het laatste nummer van 2008 in een 'Houts jaar in vogelvlucht' terug op het jaar dat achter ons ligt, dan proberen we nu voorzichtig naar het nieuwe jaar dat voor ons ligt te kijken.
Niet negatief maar juist opbouwend en ondersteunend naar elkaar toe. En het is natuurlijk niet vreemd dat wij hier dan vanuit onze positie naar de wijk Mierlo-Hout kijken. Een wijk die meer dan de moeite waard is en waar het goed leven, wonen, winkelen en werken is. Maar we kunnen en willen er niet omheen dat er ook in de wijk te veel onrust was in het afgelopen jaar. Binnen het van oudsher rijke verenigingsleven leverden we ook in omdat twee verenigingen ophielden te bestaan. Maar ook de inzameling van oud papier kon om organisatorische redenen niet meer gedaan worden en de bezorging van Houtvonken door de koeriers van de basisscholen werd beŽindigd. Een volwaardig postkantoor ging weg en de verkeersdrukte op de Hoofdstraat en Mierloseweg is en bleef te hoog. Het verenigingsoverleg is niet of onvoldoende van de grond gekomen. En een goed overlegorgaan is de basis en goed fundament voor samenwerking. Zaak is ook dat verenigingen en instellingen met elkaar blijven communiceren en het gezamenlijk belang laten prevaleren boven het persoonlijke of individuele belang. Dat alleen kan de samenwerking binnen de wijk ten goede komen.
We zagen dan ook dat er nieuwe samenwerkingen en ontwikkeling van de grond kwamen die verder uitgewerkt en verstevigd moeten worden. Zo was het RKSV Mierlo-Hout die een jaarlijks terugkerende avondvierdaagse met succes heeft opgezet en carnavalsvereniging De Houtse Kluppels met de jaarmarkt/braderie, naast het puur zakelijke karakter, de aanzet gaf om daar ook een verenigingsaspect aan toe te voegen. En uit het succesvol door vrijwilligers ingevuld bezorgersteam voor Houtvonken blijkt dat de mensen er wel zijn en zich ook in willen zetten. Met bestuurlijke verjonging en inzet heeft de fanfare nieuwe impulsen gegeven en staat het korps open voor nieuwe muzikale stromingen en ideeŽn. Binnen de 'Houtse' koren viel daarnaast ook nog goede samenwerking te bespeuren. De jeugd was bij al de opgesomde onderwerpen sterk vertegenwoordigd en dat zal ook moeten in een toch wat 'vergrijzende wijk'.
En er speelt ons nog iets parten als we niet alert en attent blijven en berusten. Dat is de zuigkracht die de nieuwe wijk Brandevoort heeft op Mierlo-Hout. Bij de ontwikkeling van die wijk is vanuit de gemeentelijke autoriteiten aan onze wijk gevraagd de helpende hand te bieden. Er waren immers in het begin geen of weinig voorzieningen op het gebied van verenigingen, instellingen en winkels en men was aangewezen op de helpende hand van 't Hout. Ondanks het gegeven dat de natuurlijke verbindingswegen werden afgesloten heeft Mierlo-Hout die helpende hand royaal geboden. En wat we wisten en waarover ook regelmatig is gepubliceerd is dat we ons moesten realiseren dat Brandevoort eens op eigen benen zou gaan staan en zichzelf geheel zou gaan bedruipen. En dat is ook een prima zaak waar we ook niets aan af moeten of willen doen. Een jonge wijk met potentie laat al duidelijk zien veel in haar mars te hebben. Daar waar jaren geleden in Mierlo-Hout in bepaalde kringen nog gedacht werd ook Brandevoort te kunnen bedienen zien we daar nu de eigen en dus goede ontwikkelingen op een breed terrein. Denk aan carnavalsverenging, scouting, kindervakantiewerk, wijkkrant en veel meer activiteiten. Alleen moeten wij oppassen voor de zuigkracht waarmee onze goede buur een aanslag zou kunnen doen op de Houtse samenleving. Een aantal signalen hiervoor zijn aanwezig.
Dus moeten wij ons sterk profileren door te werken aan en ons in te zetten en actief te blijven in onze eigen wijk en verenigingsleven.


   
UW KERST- EN NIEUWJAARSWENSEN

Voor al uw goede wensen, uw steun en bemoediging die ons bereikten met een kaartje, een email een telefoontje of spontaan van mens tot mens onze hartelijke dank. Uw hartige en warme gevoelens voor ons en ons werk deden ons goed.
Bedankt daarvoor.
Medewerkers Houtvonken.


    WIJ DOEN DIT GRAAG VOOR U

De Houtvonken die u nu leest is al weer het eerste nummer van onze 45e jaargang. In verband met Kerstmis 2008 op donderdag en vrijdag en de jaarwisseling op woensdag en donderdag komt ons eerste nummer juist voor die jaarwisseling uit. Ook wij moesten wat improviseren en schuiven om de nummers 51 en 52 van 2008 en nummer 1 van 2009 gereed te krijgen.
Houtvonken heeft een enerverend jaar achter de rug en we doelen op de wisseling in de wekelijkse bezorging. Het bijzondere hieraan is dat we zoveel spontaniteit en vriendelijkheid mochten ervaren van zoveel mensen die zich voor de bezorging in wilde zetten. Dus er zijn nog echte vrijwilligers met een 'hart voor 't Hout'.
Dat zijn op de eerste plaats natuurlijk die mensen die daadwerkelijk de bezorging op zich namen. Dat zijn er inclusief de reservebezorgers ongeveer 100 personen van jong tot ouder. Maar ook de steunbetuigingen die ons toen in allerlei vormen bereikten en er kortgezegd op neer kwamen dat Houtvonken door moest gaan, moest blijven. Wij als Houtvonken vrijwilligers werden bevestigd en gestimuleerd om dit werk voort te zetten zonder te tornen aan verschijningsfrequentie of andere concessies te doen. En daarvoor past een bijzonder dank u wel aan die spontane groep mensen.

We houden het droog.
Wij hadden voor die voorbeeldige wekelijkse bezorging een presentje onder de kerstboom bestaande uit een badlaken voor al die stoere vrijwilligers en ook voor de reserve bezorgers. Wij hopen dat het badlaken niet nodig zal zijn om zich te drogen na regen tijdens de bezorging of het wegwerken van transpiratievocht bij een eventuele tropische zomer. Het was opvallend dat onze reservebezorgers verrast reageerden op het 'wachtgeldpresentje' omdat zij sporadisch of nog niet zijn opgeroepen in de afgelopen tijd. Maar wat nog niet is kan zomaar komen.
Bezorgers en alle medewerkers van Houtvonken bedankt en veel plezier bij jullie inzet als vrijwilligers in 2009.

Maar waar zouden wij zijn zonder u?
En in die dank willen wij onze adverteerders, hoe groot of hoe klein ook, te betrekken. U draagt immers ook bij aan de kosten van het blad. Maar ook de instellingen en verengingen die een vrijwillige bijdrage doen en weten dat ze altijd op ons kunnen rekenen binnen de afspraken en regels die daarvoor zijn. Wij zijn uiteraard ook de mensen erkentelijk die voor het nieuws zorgden en voor de prettige gesprekken en kontaken met onze redactie. En het is best mogelijk dat wij iets of iemand vergeten. Maar laat u zich dan aangesproken voelen in de algemene dank aan iedereen die wij hierbij uitspreken. Wij gaan er weer voor en doen ons best om ook 2009 weer samen met u tot een fantastisch jaar te maken.


    WAT ONS OPVIEL

Geen vandalisme op het plein.
Het is goed om in het eerste nummer van 2009 positief te kunnen openen. Moesten we helaas in de laatste week van december 2007 berichten over vandalisme op het plein dan kunnen we nu tot grote vreugde vaststellen dat de prachtige kerstboom met kerstverlichting ongemoeid is gelaten. En dat verdient een pluim. De prachtige vierkleuren led-verlichting is zeker op deze wijze een sierraad dat er zijn mag. Er kleeft hier dus toch een vorm van respect aan voor de boom en haar verlichting en daar zijn we met zijn allen blij om.

Ho...Ho...Ho...Ho...De Kerstman.
Een feestelijk gezicht in en rond het winkelcentrum was een heuse Kerstman die in alle vriendelijkheid het winkelend publiek op 23 en 24 december verraste met een presentje. Een stuk boterletter, een likeurtje en wat snoepgoed voor de kinderen maakten het naderend kerstfeest nog completer.

Met een goed woordje bracht hij ook zijn goede kerstwensen over. En dat maakte het noodzakelijk winkelen of het gezellig boodschappen doen alleen maar leuker. Dus een leuk idee dat voor herhaling vatbaar is en zelfs misschien uitgebreid kan worden. Het was een Aktie van de OVMH alsook van de plaatselijke slijter die de mannen van Polaris Heren 2 die in het Kerstmannenpak had gekregen en daarmee het publiek vermaakten. Ze deden dit als tegenprestatie voor de sponsoring door die plaatselijk slijter. En waarom een Koninklijk horecabedrijf hierbij had aangesloten zoeken we nog uit.

Bushalte.
Sinds 9 november 2007, dus al weer ruim ťťn jaar, doet buslijn 52 't Hout weer aan en is ook vanuit deze wijk het openbaar vervoer weer op sterkte. Los van het gegeven hoe er gebruik wordt gemaakt van lijn 52 heeft men na even zoveel tijd als de bus rijdt kans gezien een aanpassing te doen. En die aanpassing betreft de halteplaats aan de Houtse Parallelweg nabij de Pater van Vlerkenstraat.

De berm tussen het wegvlak en de afrastering van de spoorlijn is krap bemeten. En als men daar op de bus wachtte of uitstapte stapte je nagenoeg meteen in een met gras begroeide wegberm. Met andere woorden tot aan je knieŽn in het hoge gras met kans op dierlijke overtolligheden die ook een plaats moeten hebben. Want het was slechts ťťn schriel randje trottoirtegels van 30 centimeter dat moest doorgaan voor opstap- of afstapplaats. Wel nu. De afgelopen week is het bushaltebord van lijn 52 omzoomd en dus bestraat door een echte opstapplaats van ruim 1.20 breed.


   
VERBOUWING AANLEUNWONINGEN OP SCHEMA

De verbouwing van de 42 aanleunwoningen bij Alphonsus ligt goed op schema en zal naar verwachting in maart kunnen worden afgerond. Midden januari zou een gedeelte van de bewoners die momenteel nog in Peeljuweel in Someren-Eind verblijven al terug kunnen komen naar hun vernieuwde appartement maar, zeggen ze 'Samen uit, samen thuis'. Ze komen dus allemaal samen in maart terug naar Mierlo-Hout om in hun vernieuwde appartement hun intrek te nemen. Op dit moment zijn er ongeveer zes bewoners die hun eigen vernieuwde appartement al hebben kunnen betrekken. Meerdere bewoners verblijven nog in een reeds vernieuwd appartement om later terug te kunnen keren naar hun eigen appartement.

Op de plaats waar vroeger d'n Huysakker gevestigd was en de 3 appartementen die daar achter waren gelegen zijn nu 2 appartementen verrezen voor kleinschalig wonen die de afgelopen weken in gebruik zijn genomen. Deze appartementen herbergen elk 6 bewoners, meestal licht dementerend, die hier ieder hun eigen slaapkamer hebben die ze gedeeltelijk ook met hun eigen spulletjes hebben kunnen inrichten. Overdag verblijven ze in een gezamenlijke huiskamer waar ze ook, voor zover mogelijk, mee kunnen helpen in het huishouden. En voor de rest worden ze de hele dag zoveel mogelijk bezig gehouden.De 42 appartementen in het verbouwde complex zijn straks omgetoverd in 49 appartementen met balkon of terras en 2 appartementen voor kleinschalig wonen.
Medio april zal worden begonnen met de verbouwing van de 14 inleunwoningen en de helft van de appartementen in het verzorgingshuis. De bewoners van de 14 inleunwoningen gaan naar een (vernieuwd) appartement in het verbouwde complex en de bewoners van de helft van de appartementen in het verzorgingshuis gaan tijdelijk naar Peeljuweel in Someren-Eind. Personeel van Alphonsus gaat uiteraard mee en er zal 24 uur per dag zorg worden verleend. De 14 inleunwoningen worden intern zodanig verbouwd dat ze voldoen aan de eisen waaraan een verzorgingshuisappartement moet voldoen. In het verzorgingshuis worden 2 eenpersoons appartementen verbouwd tot 1 eenpersoons appartement en 3 eenpersoons appartementen worden verbouwd tot 1 tweepersoons appartement. In december 2009 zal de 1e fase gereed moeten zijn. Meteen hierna zal begonnen worden met de 2e fase die in de tweede helft van 2010 afgerond moet kunnen worden.
Afdeling 2 blijft ongewijzigd, deze is pas enkele jaren geleden geheel vernieuwd.


    VIJF JUBILARISSEN BIJ FANFARE UNITAS

Geheel volgens traditie was er op tweede kerstdag weer het kerstconcert van Fanfare Unitas. In een volle Geseldonk werd het publiek ditmaal getrakteerd op een film en musicalconcert. Bekende nummers zoals Sound of Music, James Bond, Sneeuwwitje, Midnight Cowboy en Mamma Mia werden door alle geledingen ten gehore gebracht. Nieuw dit jaar was het optreden van het pieporkest. Deze 6 jeugdige muzikanten zijn in september pas gestart met een opleiding bij Unitas en nu lieten zij al zien dat zij hard aan de weg timmeren. Een gevarieerd concert dat een knallende, kleurrijke afsluiting had.

180 Jaar Unitas.
Wat ook een traditie bij Unitas is, is het huldigen van de jubilarissen. Dit jaar waren er vijf jubilarissen. Frans Meulendijks 50 jaar lid, Jacques van Schijndel en Jos van Goch beide 40 jaar lid, Wencke van de Westerlo en Wim Mulkens beide 25 jaar lid. Frans Meulendijks is al vele jaren rustend lid en heeft er voor gekozen om niet bij de huldiging aanwezig te zijn. Hij zal zijn onderscheiding thuis ontvangen.

Jacques en Jos zijn een verhaal apart. Jacques is een aantal jaren geleden gehuldigd voor 25 jaren bij de Brabantse muziekbond. Toch is hij bij elkaar al 40 jaar lid van Unitas. Bij Unitas worden alle jaren opgeteld die je lid bent (geweest) en de bond doet daar niet aan. Dan begin je elke keer op 0. Jacques heeft deel uitgemaakt van de Wooden Freetime Band en de Bietenrooiers en is inmiddels ook muzikant bij de Stoomblazers.
Jos van Goch is 8 jaar geleden al gehuldigd voor 40 jaar bij de Brabantse muziekbond. Doordat hij zijn eerste 8 jaren heeft gespeeld bij andere verenigingen in St. Anthonis en in Woensel tellen die weer niet mee bij Unitas. Ook Jos heeft een lange staat van dienst. Vele jaren was hij begeleider van het jeugdorkest en is hij (nog steeds) verantwoordelijk voor de bladmuziek van de gehele club. Ook hij speelde in de Wooden Freetime Band en nu maakt hij nog steeds deel uit van de Bietenrooiers. Beide heren zijn in ieder geval 40 jaar lid van Unitas en daarvoor kregen ze uit handen van voorzitter Marc Kerkhof het 'Unitas' beeldje met inscriptie.
Wencke van de Westerlo is inmiddels 25 jaar lid. Terwijl moeder Rikie vele jaren het secretariaat van Unitas beheerd en vader Henk de nodige handĖ en spandiensten voor Unitas verzette begint Wencke op 11 jarige leeftijd als muzikant op alt-saxofoon. In die 25 jaar heeft zij ondermeer deel uitgemaakt van het jeugdorkest en de Wooden Freetime Band. Nu speelt zij al weer vele jaren bij de Bietenrooiers. Ook heeft ze in die 25 jaar haar echtgenoot gevonden bij Unitas en zit ze daar nog elke repetitie langs. Wencke ontving uit handen van de voorzitter ook het beeldje en werd onderscheiden met een zilveren bondsspeld.
Wim Mulkens is 25 jaar geleden toegetreden bij de commissarissen. Deze hele belangrijke club voor Unitas verzet al ontzettend vele jaren het nodige werk om Unitas financieel gezond te houden. Ook de talrijke evenementen die Unitas organiseert zoals de kanaalparade en de midzomernachtfeesten gebeuren met Wim Mulkens. En wie heeft Wim nog niet gezien bij de goederenĖ en dienstenveiling. Een commissaris in hart en nieren die zich, ondanks zijn drukke werkzaamheden als ondernemer, elke keer weer opnieuw inzet voor Fanfare Unitas. Ook Wim ontving het beeldje en is onderscheiden met de zilveren bondsspeld.
Hierbij willen we alle jubilarissen van harte feliciteren.


<<< vorige week

02-01-2009 (week 01)

volgende week >>>