<<< vorige week

21-06-2002 (week 25)

volgende week >>>


    HET GILDE TERUG OP HUN HISTORISCHE PLAATS

Het was in 1966 toen het Gilde St. Antonius Abt haar laatste schot loste tijdens het koningschieten op de plaats genaamd Schutsboom. Het gilde verhuisde toen naar haar schietterrein in het Goor. De naam voor de straat Schutsboom ligt nu in Brandevoort.

Slechts een bosje, een betonnen fundering in dat bosje en een kapelletje waarin een schildering van de patroonheilige, St. Antonius met het varken, waren de overblijfselen. Het bosje aan de Schutsboom en het kapelletje zijn gespaard gebleven in Brandevoort en nu zelfs weer uitgebreid. Want op zondag 9 juni, de dag waarop Brandevoort zich presenteerde en manifesteerde bestond de officiële opening uit de ingebruikname en inzegening van een nieuwe schutsboom. Het zogenaamde koningschieten zal nu om de twee jaar plaatsvinden in Brandevoort te beginnen in september 2003. De nieuwe schutsboom zal voor die gelegenheid voorzien worden van een veilige en milieuvriendelijke kogelvanger. Maar als die zijn werk gedaan heeft prijkt een prachtige windvaan op de top van de schutsboom die precies aangeeft uit welke hoek de wind waait. De plechtige inzegening werd gedaan door pastoor van de Laar onder het toeziend oog van de wethouders C. Bethlehem, J. van den Heuvel en B. Houthooft-Stockx. Ook zij mochten mee strijden om de titel 'ridder' van Brandevoort. Maar ere wie ere toekomt want het was Cor Kroon die de titel mee terug mocht nemen naar Mierlo-Hout.


    UW GIFT OP EEN ANDERE WIJZE

Wanneer u uw bijdrage op een ander wijze zou willen doen dan kan dat. Wilt u uw bijdrage overmaken dan stort u het bedrag op banknummer 1238.01.567  bij de Rabobank of op postgironummer 850250. U kunt uw bank of giro ook machtigen jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven.


    WAT ONS OPVIEL

Hoe afscheid te nemen van burgemeester van Elk ?
'Voor vrijdagavond zijn alle Helmondse verenigingen uitgenodigd. Om te voorkomen dat het dan echt té druk wordt is de meeste gevraagd met een delegatie van twee of drie mensen te komen'
. Een citaat uit de plaatselijke krant van dinsdag 4 juni. Naar aanleiding hiervan gaan een groot aantal bestuurders van verenigingen en instellingen zich afvragen of men een uitnodiging, officiële publicatie of persbericht hierover gemist heeft. Ook wij krijgen hierover vragen omdat er velen waren die graag de sympathieke  burgemeester persoonlijk hadden willen bedanken. Om duidelijkheid te krijgen belden wij met de afdeling communicatie van de gemeente. Ook daar zei men vele telefoontjes te hebben ontvangen naar aanleiding van het bericht in de krant. Een bevestiging dat de 'gewone' Helmondse burger echt niet wist wanneer en hoe hij de scheidende burgemeester kon bereiken. De woordvoerder van communicatie van de gemeente wist wel dat er een feest zou zijn op vrijdagavond waar afvaardigingen van verenigingen waren uitgenodigd. Maar er mochten maar maximaal 600 personen in de tijdelijke accommodatie. Dat men wel van harte uitgenodigd was op vrijdag tussen vier en zes, om als 'gewone burger' de burgemeester de hand te komen drukken werd pas op woensdag 5 juni bekend gemaakt. In dat zelfde bericht lezen we ook dat de uitnodigingen bij een select gezelschap van 150 verenigingen terecht zijn gekomen Een eenvoudig rekensommetje leerde dat met een afvaardiging van 3 personen toch nog zo'n 200 verenigingen en instellingen aan de beurt zouden kunnen komen. Mierlo-Hout kent ongeveer 65 verenigingen en instellingen die meer of minder contacten hadden naar Helmonds eerste burger in de afgelopen 16 jaar. Maar helaas werden zij, op een enkele uitzondering na, niet in de gelegenheid gesteld van ook hun burgemeester afscheid te nemen. 'Dus toch niet een feestje vóór de Helmonder en mét hem'. En met dergelijke communicatie krijg je inderdaad Jan met de pet niet wakker. 


    ZAKENNIEUWS

Meulendijks Hengelsport aan de Mierloseweg 305 is een gerenommeerde en gevestigde naam tot ver in de regio. Grondlegger Pieter Meulendijks had daar tot in de jaren vijftig een bakkerij. Maar hij was ook gek van vogels en met name kanaries waren een grote liefhebberij. Vrienden en bekenden vroegen hem ook het vogelzaad mee te brengen en zo ontstond eind jaren vijftig de handel in voer voor vogels. In eigen bakkerij werd vanaf 1967 niet meer gebakken maar brood werd ingekocht en gevent.


Theo Meulendijks geflankeerd door Dirk, Sasje en Irma.

In 1973 komt de huidige eigenaar Theo Meulendijks in de zaak die toen al uitgegroeid was tot een handel in dierbenodigdheden. In 1985 wordt de zaak, die grondig herbouwd en uitgebreid was, heropend. Het assortiment werd alsmaar uitgebreider. Men is dan ook toegetreden tot een landelijke inkooporganisatie, de Discusgroep met rond de 200 speciaalzaken in Nederland. Onlangs is de zaak opnieuw uitgebreid met 150 m2 en is Meulendijks ook toegetreden tot de Fishing 4 Ever Organisatie. Dat is een eigen organisatie die gezamenlijk importeren en onder eigen label alles verkopen wat met hengelsport te maken heeft. Voorwaarde voor deelname is onder andere zeer ruime keuze en specialistische kennis van alles wat met vissen, de hengelsport, te maken heeft. Men kan en wil hiermee bereiken dat men de klanten ook op dit gebied nog beter kan adviseren en bedienen.


<<< vorige week

21-06-2002 (week 25)

volgende week >>>